Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Jezuici w Grodnie 1623-1700: ludzie i dzieje kolegium

Jezuici w Grodnie 1623-1700: ludzie i dzieje kolegium Pod takim tytułem w marcu b.r. w najstarszym polskim wydawnictwie WAM w Krakowie ukazała się monografia autorstwa członka Polskiej Macierzy Szkolnej Włodzimierza Lawszuka. Wydanie książki jest wspólnym projektem wydawniczym redakcji pisma Słowo Ojczyste i Wydawnictwa WAM przy wsparciu prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej Stanisława Sienkiewicza i Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Andrzeja Chodkiewicza.

Książka ma na celu utrwalenie śladów polskiej kultury i oświaty na Białorusi, a także promocję kultury polskiej na Białorusi. Na publikację składają się: edycja materiałów archiwalnych (składy osobowe rezydencji i kolegium grodzieńskiego z lat 1623-1700, zaczerpnięte z katalogów rocznych Prowincji Litewskiej Towarzystwa Jezusowego), słownik biograficzny jezuitów grodzieńskich w języku polskim i rosyjskim oraz dodatki: wybór z reguł zakonnych oraz z książki Stanisława Załęskiego „Jezuici w Polsce”. Wydanie książki w języku polskim i rosyjskim ma na celu dotarcie do nauczycieli, historyków i krajoznawców grodzieńskich oraz popularyzację kulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów wśród białoruskich i rosyjskich historyków kultury i oświaty.

Fragmenty książki są dostępne pod adresem http://e.wydawnictwowam.pl/tyt,70706,Jezuici-w-grodnie-1622-1700.htm

w postaci papierowej książka jest dostępna w Bibliotece Polskiej Macierzy Szkolnej.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2