Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Pożegnania nadszedł czas

Pożegnania nadszedł czas W dniu 18 maja 2014r. odbyło się uroczyste pożegnanie kolejnych absolwentów Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. O godzinie 10.30 w atmosferze godności i wzruszenia, uczniowie klas maturalnych uczestniczyli we Mszy Św. dziękczynnej w Katedrze Grodzieńskiej.

Następnie na dziedzińcu Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum. Wyróżnienia otrzymało wielu zdolnych uczniów, którzy mogą pochwalić się wysoką średnią ocen i innymi osiągnięciami w życiu liceum. Maturzyści dziękowali dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w ich edukację, Zarządowi Polskiej Macierzy Szkolnej, Konsulatowi Generalnemu RP w Grodnie. Nie zabrakło również występów artystycznych, które zostały przygotowane przez uczniów 10 klas.  

W uroczystej akademii wzięli udział: rektor UwB prof. dr hab. Leonard Etel, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB Mirosław Sobecki, dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak, konsul RP w Grodnie Wiesław Romanowski, Zarząd ZS PMS na czele z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem. Goście pogratulowali najzdolniejszym uczniom i życzyli wszystkim absolwentom liceum powodzenia na egzaminach wstępnych, lekkiego pióra i dużo wiary we własne siły.

 Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas Pożegnania nadszedł czas

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2