Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Tydzień Pamięci Elizy Orzeszkowej

Tydzień Pamięci  Elizy Orzeszkowej Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającą się  173. rocznicą urodzin naszej znakomitej Rodaczki Elizy Orzeszkowej Zjednoczenie Społeczne ”Polska Macierz Szkolna” proponuje w maju  2014  organizować w szkołach z nauką języka polskiego Tydzień Pamięci  Elizy Orzeszkowej, podczas którego zapoznać młodzież i dzieci  z jej życiem i twórczością, zorganizować wycieczki do Domku Elizy Orzeszkowej w Grodnie i Milkowszczyznie, konkursy ilustracji do utworów  Elizy Orzeszkowej, wieczornice , pogadanki, gazetki szkolne ku jej czci.

 

Wspólną imprezą dla wszystkich uczniów będzie udział w malarskim plenerze orzeszkowskim, który  odbędzie się  w dniu urodzin naszej znakomitej rodaczki- 6 czerwca 2014 roku w jej rodzinnej miejscowości  Milkowszczyzna.

Każda szkoła  może zgłosić do udziału w plenerze  3 plastycznie uzdolnionych  uczniów,  pobierających  naukę języka polskiego i  posługujących  się językiem polskim.

Uczestnicy pleneru mają prawo wyboru techniki wykonania rysunków. Organizatorzy nie zapewniają    uczestnikom materiałów plastycznych.

Wyjazd na plener  o godz. 11.00.

Na zwycięzców  pleneru  czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zgłoszenia  do udziału  w  plenerze (pisemne lub telefoniczne pod numer tel.: 77-34-00) przyjmujemy do 31.05.2014

Organizatorzy.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2