Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna

Książka jest owocem długoletniej pracy badawczej autora w polskich archiwach i bibliotekach zakonnych i zastała opublikowana przez krakowskie wydawnictwo WAM przy wsparciu ZS „Polska Macierz Szkolna” i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.

Prezentację książki poprzedziła uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. Antoni Gremza. W homilii duszpasterz nauczycieli grodzieńskich podkreślił znaczenie jakie miało kolegium jezuickie dla rozwoju Grodna jako prężnego ośrodka religijnego i kulturalnego.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Chodkiewicz, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Pruchniak oraz Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Stanisław Sienkiewicz. W swoich wystąpieniach dostojni goście powiedzieli o walorach książki i jej znaczeniu dla utrwalenia śladów polskiej kultury w Grodnie oraz zachęcali autora do dalszej pracy. Autor zaś po krótkim przedstawieniu książki odpowiedział na liczne pytania obecnych nauczycieli dotyczące historii kolegium jezuickiego w Grodnie oraz dzisiejszego stanu systemu wychowania ignacjańskiego.

Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna  Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna Prezentacja książki na spotkaniu Duszpasterstwa wykładowców, nauczycieli i wychowawców miasta Grodna

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2