Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”

Konkurs Historyczny "Dzieje Polski" W Grodnie na Białorusi, w dniu 10 maja 2014 roku został przeprowadzony XIX Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”, który od kilku lat organizuje Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”, pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Głównymi nagrodami są indeksy studenckie siedleckiej Uczelni.

W tegorocznym konkursie wzięło udział ponad 60 uczniów, z których do ostatniego etapu eliminacji zakwalifikowanych zostało 26 osób. Do zawodów finałowych przystąpiło 16 uczniów klas 10-11. Byli to nie tylko zawodnicy z Grodna, ale również z Mińska, Mohylewa, Baranowicz, Lidy, Dziatłowa i Wołkowyska. Gospodarzem konkursu był prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz, który życzył wszystkim zwycięstwa i owocnej przygody z historią. Do życzeń przyłączył się również konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak.

Zgodnie z regulaminem konkursowym finaliści musieli rozwiązać test historyczny, obejmujący historię Polski od początków państwa aż po dzień dzisiejszy. Test trwał półtorej godziny, a jego autorem był prof. dr hab. Jarosław Cabaj (przewodniczący konkursu historycznego). Następną do pokonania konkurencją był test z języka polskiego na poziomie B2, który musieli rozwiązać maturzyści ubiegający się o główną nagrodę konkursową.

W skład komisji oceniającej weszli pracownicy UPH: prof. dr hab. Jarosław Cabaj, dr Beata Walęciuk -Dejneka i dr Adam Bobryk.

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów części pisemnej i sprawdzeniu testów wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach:

1. W kategorii klas maturalnych:
I miejsce - Inna Nadziejko (Grodno)
II miejsce - Waleria Mikielis (Grodno)
III miejsce - Irena Siemieńczuk (Wołkowysk)

Pozostali laureaci: Witalij Witkowski (Grodno), Alicja Dierewiankina (Wołkowysk), Aleksander Ławcow (Mohylew), Marcin Gierlotka (Mińsk), Anna Bubnowicz (Grodno).

2. W kategorii klas dziesiątych:

I miejsce - Elwira Czepkauskajte (Grodno)
II  miejsce - Ksenia Siedzielnik (Baranowicze)
III miejsce - Rusłan Kret (Wołkowysk)
III miejsce - Helena Jerżemskaja (Brzozówka)

Laureaci oraz finaliści XIX Konkursu Historycznego  „Dzieje Polski” w kategorii klas maturalnych zostali przyjęci bez egzaminów wstępnych na studia historyczne w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.

Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy finałowego etapu konkursowego otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Polską Macierz Szkolną, Konsulat Generalny RP w Grodnie i Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach oraz Urząd Miasta Siedlce.

Konkurs Historyczny "Dzieje Polski"  Konkurs Historyczny "Dzieje Polski" Konkurs Historyczny "Dzieje Polski" Konkurs Historyczny "Dzieje Polski"

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2