Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Śpiew dla Ojczyzny

Śpiew dla Ojczyzny W dniu 26 kwietnia 2014 roku w Polskiej Macierzy Szkolnej odbył się Konkurs Wiersza Patriotycznego pod hasłem „Bóg. Honor. Ojczyzna”. To wydarzenie poprzedziło Dzień Polonii i Polaków za granicą obchodzony 2 maja. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, pokaz piękna i wartości poezji polskiej oraz rozwijanie recytatorskich zdolności dzieci i młodzieży.

W przedsięwzięciu wzięło udział powyżej 40 osób. Uczniowie Liceum PMS im. Elizy Orzeszkowej deklamowali wiersze poetów polskich, między innymi utwory Adama Mickiewicza, Tadeusza Kubiaka, Juliana Tuwima, Mariana Hemara, Władysława Broniewskiego, Czesława Janczarskiego. Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych. Ocenie podlegały: poprawność wymowy, znajomość utworu i jego interpretacja oraz ogólne wrażenie od występu.

Wśród dzieci z klas 5-6 jury w składzie pani Teresy Kryszyń, pani Oksany Świtelskiej oraz pani Natalii Gańko wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Karyna Roszczyk
II miejsce – Weronika Żygulicz i Renata Robak
III miejsce – Katarzyna Ruksza, Aleksander Zacharkiewicz oraz Tomasz Mikulewicz

Wyróżnieni zostali: Leonid Pawłowski, Olga Bartasz, Helena Bogdanowicz, Daria Karpińska oraz Jana Rusina.

Wśród klas 7-9 jury w składzie pana Wojciecha Mulika, pani Heleny Mielesz i pani Nadziei Błażewicz za zwycięzców uznało następujących uczniów:

I miejsce – Edgar Lepieszo
II miejsce – Marta Kozłowska i Anastazja Sorokina
III miejsce – Marta Dzieszkiewicz, Karolina Gryszkiewicz, Polina Zawileńczyk oraz Wiktoria Kasianik.  

Po zakończeniu konkursu poezji patriotycznej dyrektor Liceum PMS im. Elizy Orzeszkowej Antoni Pacenko podziękował wszystkim zebranym za udział oraz wręczył uczestnikom dyplomy i upominki. Na zwycięzców czekały cenne nagrody książkowe.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Nadzieja Błażewicz, Liceum ZS PMS
Śpiew dla Ojczyzny  Śpiew dla Ojczyzny Śpiew dla Ojczyzny Śpiew dla Ojczyzny
 
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2