Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

LISTA DARCZYŃCÓW

6. edycji Dyktanda Polskiego im. Krystyny Bochenek na Białorusi

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się […] – Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej wyraża serdeczne podziękowania oraz słowa uznania wszystkim osobom prywatnym, sponsorom i fundatorom nagród za otwarte serca i możliwość wsparcia tak pięknej i ważnej dla Polaków na Białorusi inicjatywy, jaką jest Ogólnokrajowe Dyktando Polskie im. Krystyny Bochenek.

Za postawę odznaczającą się wrażliwością społeczną, zaangażowaniem i życzliwością dla działań Polskiej Macierzy Szkolnej dziękujemy gorąco:

Tadeuszowi Truskolaskiemu - Prezydentowi Miasta Białystok
Jarosławowi Dworzańskiemu - Marszałkowi Województwa Podlaskiego  
Maciejowi Żywno - Wojewodzie Podlaskiemu
Włodzimierzowi Kusakowi –Przewodniczącemu Rady Miasta Białystok
Jarosławowi Zielińskiemu - Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Dariuszowi Piontkowskiemu - Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Józefowi Grajewskiemu - Prezesowi Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „PREDOM" 
Andrzejowi Arefiewowi - właścicielowi Firmy TOP AUTO z Krupnik
Prof. dr hab. Leonardowi Etelowi – Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Jackowi Niklińskiemu – Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Janowi Leończukowi – Dyrektorowi Książnicy Podlaskiej
Markowi Kietlińskiemu – Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Białymstoku
Firmie LamaGold z Grodna
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Oddziałowi Podlaskiemu 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Oddziałowi w Siedlcach
Annie Durowej z Grodna
Olegowi Wasilczykowi z Grodna
Irenie Zaborowskiej z Grodna
Swietłanie Cimoszko z Grodna
Bożenie Guziewicz z Grodna

 

Patronat honorowy nad Dyktandem Polskim objął Włodzimierz Kusak – Przewodniczący Rady Miasta Białystok

oraz

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2