Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Przegląd recytatorski poezji dziecięcej „Polscy poeci dzieciom”

Przegld recytatorski  poezji dziecicej Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość,
Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było…
Wanda Chotomska

13 kwietnia br. w Szkole Średniej nr1 w Mińsku odbył się tradycyjny przegląd poezji dla dzieci pt. „Polscy poeci dzieciom”.

Stało się dobrą tradycją, że na wiosnę organizujemy święto poezji dla najmłodszych użytkowników języka polskiego, na które dzieciaki czekają z wielką niecierpliwością. Celem imprezy jest popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie uzdolnień twórczych wykonawców, doskonalenie umiejętności recytatorskich i kształtowanie wrażliwości artystycznej u dzieci. Z roku na rok impreza skupia wokół siebie coraz większą ilość uczestników i widzów. W tym roku wzięło w niej udział około 70 dzieci z różnych placówek oświatowych Mińska. Podczas recytacji rozbrzmiewały wiersze M. Konopnickiej, D. Wawiłów, W. Chotomskiej, H. Ożogowskiej, I. Sikiryckiego, J. Porazińskiej, J. Brzechwy, J. Tuwima i innych autorów.

Dużo emocji wśród widzów wywoływały wykorzystane przez recytatorów pozasłowne środki wyrazu, które służyły wzbogacaniu wypowiedzi artystycznej.Poziom wykonawców co roku staje się lepszy, gdyż wejscie na scenę po raz kolejny daje uczestnikowi możliwość pokonania tremy i niepewności siebie. Również wśród dzieci były i te, dla których występ na dużej scenie był debiutem. Każdego uczestnika widzowie obdarowywali gromkimi brawami. Podczas przerwy dzieci mogły obejrzeć portrety polskich poetów i ilustracje do wybranych wierszy, które zostały wykonane przez uczęszczających na zajęcia z języka polskiego uczniów szkoły. Dobrej i miłej atmosferze w sali sprzyjała słoneczna pogoda i przedświąteczny nastrój.

 W tegorocznym przeglądzie udział wzięli: Serafima Puńko, Ksenija Nawojkowa, Aleksandra Romaniuk, Jaromir Wołoszynow, Arseniusz Amielczenko, Radion Kuzawkow, Roman Krywonosow, Karina Komanowska, Daria Repkina, Anastazja Gulina, Maksym Biały, Timofej Sawko, Alicja Pierełakko, Marysia Zakreuskaza, Aleksander Uszakow, Andrzej Komarow, Antoni Gorodecki, Aleksandra Grynkiewicz, Anastazja Bajbakowa, Arseniusz Sieriogin, Wadzim Burczyk, Paulina Matruńczyk, Aleksy Głuchow, Nikita Siergiej, Anastazja Awdziej, Wasilij Falkowicz, Jana Jewłoszewicz, Jan Maruk, Jana Matusiewicz, Uliana Kusznierowa, Alicja Kowgar, Eliza Janowska, Eugeniusz Pachomow, Ewelina Woronkiewicz, Daniel Saszkow, Sabina Sidorowicz, Alesia Lazierka, Diana Radziecka, Marta Sołoszkina, Ksenia Kapica, Michał Antonczenka, Jakub Sołoszkin, Algerd Wijewnik, Roman Mamczyc, Amelia Borowska, Alona Kuczko, Mikita Kalenik, Andrzej Wasilonak, Maksym Suprun, Jana Gnietko, Helena Masajło, Maria Jakuszewa, Paulina Manukian, Daniła Czubow, Aleksander Ryżewicz, Alina Sołowiej, Paulina Ewminienko, Anastazja Kondrat, Karina Bajko, Erika Stech, Anna Lewaszkiewicz, Daria Smilgina, Katarzyna Gierasimowicz, Konstanty Gonczaryk, Jan Sciepuro, Liza Kriukowa, Żora Żywotkow, Uliana Łużkowa, Paweł Kapica.

Trudu przygotowawczego dzieci do przeglądu recytatorskiego podjęli się nauczyciele: Leonid Wołodźko, Ludmiła Andrade, Olga Kowgar, Helena Zujewska, Tatiana Bućko, Julia Karasiowa, Maryna Proniewicz, Janina Nowikowa, Alicja Gierlotka, Leonarda Muchina, Larysa Krywonosowa i Maryna Repkina.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez WK Ambasady RP w Mińsku oraz pamiątkowe dyplomy. Po imprezie na dzieci czekał słodki poczęstunek.

W imieniu Mińskiego Oddziału Miejskiego ZS „Polska Macierz Szkolna” dziękujemy wszystkim uczestnikom przeglądu recytatorskiego, nauczycielom, pracownikom WK Ambasady RP w Mińsku, administracji i nauczycielom Szkoły Średniej nr1 za wszelką pomoc w organizacji i prowadzeniu poetyckiej imprezy dla dzieci.

 

Prezes Mińskiego Oddziału
ZS PMS  Maryna Repkina
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2