Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wykład w UTW

WykBad w UTW Św. Jan z Dukli patron roku 2014
W ramach programu edukacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZS PMS odbył się wykład na temat 600. rocznicy urodzin św. Jana z Dukli. Wykład został przygotowany i przeprowadzony przez mgr Marię Broszko, polonistkę, absolwentkę KUL-u. 

WykBad w UTW Św. Jan z Dukli nie jest zbyt znanym polskim świętym. Ale, mimo że żył prawie 600 lat temu, może nas współczesnych wiele nauczyć. Opowiadając o życiorysie świętego i zatrzymując się na najbardziej ciekawych momentach jego życia, Maria Broszko zwracała uwagę, że warto zachwycić się także tym świętym zakonnikiem i odkryć w jego życiu i posłudze potrzebne dla każdego z nas wartości. Przedstawiając znane fakty historyczne z życia Św. Jana z Dukli prelegentka opowiedziała o staraniach o beatyfikację i kanonizację, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w Krośnie 10.VI.1997 r. Mówiła też o kulcie świętego, jak również, dodając kolorytu historii o świętym  przedstawiła opowieści i legendy, które przetrwały w tradycji kronikarskiej, m.in. o. Jana z Komorowa. Wykład Marii Broszko uatrakcyjnił fragment autorskiego filmu nagranego podczas uroczystości kanonizacyjnych.

WykBad w UTW Ważną i pouczającą w tym wykładzie dla studentów UTW była nie tylko strona merytoryczna spotkania, ale również piękno języka polskiego, w którym to żywot św. Jana z Dukli został ukazany.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2