Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

VI Ogólnokrajowe Polskie Dyktando im. Krystyny Bochenek na Białorusi

VI Ogólnokrajowe Polskie Dyktando im. Krystyny Bochenek na Białorusi Szanowni Państwo! Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych w wieku powyżej lat 14  do wzięcia udziału w VI Ogólnokrajowym Polskim Dyktandzie im. Krystyny Bochenek na Białorusi. Dyktando odbędzie się 4 maja 2014roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul. Horodniczańska 40.Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Konsulat Generalny RP w Grodnie.

Zgłoszenia do Udziału w Dyktandzie  należy kierować  do dnia  25.04.2014 na adres:

230025 Grodno (Гродно)
ul. Horodniczańska 40 ( ул.Городничанская, 40)
Dyktando (Диктант)
 (tel. kontaktowy:  +375152-773400 , 738138, 773403).

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, miejsce nauki lub pracy, adres  zamieszkania  i telefon kontaktowy.

Program VI Ogólnokrajowego

„Polskiego Dyktanda na Białorusi”

4 maja 2014r.

Godz. 9.00-10.30 - rejestracja uczestników;
Godz.10.30.-11.00 - inauguracja Dyktanda;
Godz.11.00-11.45 – pisanie dyktanda;
Godz. 12.00-13.00 - msza Św. w Kościele Brygidzkim;
Godz. 13.00-14.15 - koncert chóru „Sursum corde”;
Godz. 14.30-15.30 - podsumowanie, wręczanie dyplomów i nagród;
Godz. 15. 30 - pożegnanie gości  i uczestników.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Grand Prix Dyktanda – laptop!

Organizatorzy

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2