Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE…

CZYM SKORUPKA ZA MAODU NASIKNIE... czyli jak aktywizować uczniów do nauki

Nauczanie języka polskiego nie jest łatwym zadaniem w dzisiejszych czasach. Uczymy młodzież opierając się jeszcze na starych tradycjach, rzadko wykorzystując wszechobecność technologii w naszym życiu. Jednak nauka w szkole nie musi być trudna, smutna i nudna. Dlatego zadaniem każdego nauczyciela jest rozwijanie swoich kompetencji pedagogicznych. Tylko stosując ciekawe, przyjemne i odkrywcze metody, może on zwiększyć sprawność nauczania.

Jak wiemy, najlepiej się uczyć w grupie, kiedy uczymy się sami i uczymy innych. Wykorzystanie metody KLANZY w pracy z grupą daje wszystkim jej uczestnikom szansę uświadomienia sobie tego, co można zmienić i czego warto się nauczyć, aby ciągle dążyć do doskonalenia.

22-24 marca 2014 roku Polska Macierz Szkolna we współudziale z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zorganizowała dla nauczycieli warsztaty. Zajęcia metodyczne odbyły się w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Uczestniczyło w nich 33 nauczycieli z Grodna, Pińska, Wołkowysku, Brześcia, Lachowicz, Szczuczyna, Porzecza, Łojek, Sopoćkiń.

Blok kilkudniowych warsztatów poprowadził Zdzisław Hofman, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a jednocześnie współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – ogólnopolskiej placówki doskonalenia nauczycieli.

Prowadzący warsztaty Zdzisław Hofman, zastanawiając się na początku nad pytaniem – co zrobić, żeby uczniowie mieli zapał i aktywność w uczeniu się – powiedział, że najważniejsze jest skupienie się na tym, jak zwiększyć zainteresowanie uczniów tym, czego się uczą, jak uświadomić im, że to, czego się nauczą, przyda się w życiu. Można to osiągnąć poprzez zbudowanie dobrej atmosfery podczas lekcji, nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem. Poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony nauczyciela motywuje ucznia do nauki, a metody aktywizujące mogą w tym pomóc zarówno nauczycielowi jak i uczniowi.

Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się piękną piosenką A. Osieckiej „Ucz się polskiego”, która niejako wskazała kierunek tematyczny warsztatów. Nauczyciele pod melodię piosenki, powtarzając kroki poloneza i prowadzone wężykiem przez salę przez Zdzisława Hofmana, rozpoczęli swoja przygodę z ciekawymi i atrakcyjnymi metodami pracy.

Zajęcia z nauczycielami opierały się na prezentacji wielu metod opartych na pedagogice zabawy i działaniu twórczym wykorzystującym ruch, muzykę, śpiew i taniec. Uczestniczki zapoznały się z prostymi i niekonwencjonalnymi działaniami, które mogą być wykorzystywane w nauczaniu. Otrzymały wskazówki dotyczące prawidłowego kontaktu z grupą, ciekawych form pracy z dziećmi oraz sposobów wykorzystania prostych i łatwych do zdobycia pomocy (typu: zwykła kartka papieru, koperta, wstążka czy mała piłeczka), pozwalających na twórcze działanie.

Nauczycielki poznały znaczenie każdej z zabaw oraz sposoby postępowania nauczyciela, a także ćwiczenia integracyjne oraz sposoby dyscyplinowania grupy. Zbigniew Hofman pokazał, jak atrakcyjnie można pracować z tekstem literackim tekściarzy (na przykładzie „Lokomotywy” J. Tuwima), jak w fascynujący sposób „narysować piosenkę” bez komunikacji werbalnej, tylko poprzez słuchanie tekstu i muzyki znanych piosenek polskich, na przykład „Wspomnienia” w wykonaniu C. Niemena. Zachęcał również, żeby w miarę możliwości korzystać na lekcjach z muzyki i śpiewu, które usprawniają mózg dziecka. Zdaniem dyrektora Hofmana trzeba tworzyć warunki do uczenia się przez działanie, które pobudza do aktywności ucznia, pracować w małych grupach z wykorzystaniem zabaw i gier dydaktycznych.

Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie i kreatywnie brali udział w zajęciach prowadzonych przez Zdzisława Hofmana. Była to nauka poprzez zabawę, dająca satysfakcję wszystkim biorącym udział w zajęciach. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

W ramach warsztatów organizatorzy zaplanowali zwiedzanie muzeów grodzieńskich (m.in. Z. Nałkowskiej i E. Orzeszkowej) spacer po Horodnicy, a także czas wolny. Wszyscy uczestnicy warsztatów w Grodnie otrzymają dyplomy ukończenia kursu dla nauczycieli, które zostanie wystawione przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

CZYM SKORUPKA ZA MAODU NASIKNIE...  CZYM SKORUPKA ZA MAODU NASIKNIE... CZYM SKORUPKA ZA MAODU NASIKNIE... CZYM SKORUPKA ZA MAODU NASIKNIE... CZYM SKORUPKA ZA MAODU NASIKNIE... CZYM SKORUPKA ZA MAODU NASIKNIE... CZYM SKORUPKA ZA MAODU NASIKNIE...

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2