Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

XII Midzynarodowy Konkurs Plastyczny XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Skrzydlaci przyjaciele”
Białystok 2014

Regulamin

Konkurs pod honorowym patronatem:

Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku

Prezydenta Miasta Białegostoku

Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Galerii Sleńdzińskich

Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej”

Jury:

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Iwonna Zaborowska – metodyk wychowania przedszkolnego

Izabela Suchocka – pracownik Galerii im. Sleńdzińskich

Jarosław Hnidziejko – rysownik, malarz

pracownik „Wspólnoty Polskiej”

Termin nadsyłania prac: 4. 04. 2014 r. (decyduje data nadesłania).

Przedmiot konkursu:

Prace przestrzenne i płaskie tematycznie związane z ptakami i owadami żyjącymi w lasach, na łąkach i polach.

Cele konkursu:

– odkrywanie i promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych,

– rozbudzanie zainteresowań dzieci życiem ptaków i owadów żyjących w lasach, na łąkach i polach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki chronione,

– propagowanie świadomej idei ochrony ptaków,

– rozwijanie wrażliwości kolorystycznej i kompozycyjnej poprzez tworzenie prac przestrzennych i płaskich;

Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat).

Prace powinny być wykonane przez jedno dziecko (nie przyjmujemy prac zespołowych).

Przedszkole może dostarczyć do 5 prac; prace przechodzą na własność organizatora.

Dopuszczalne są prace przestrzenne i płaskie w formacie A4 i A3.

Na odwrocie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwisko nauczyciela, numer telefonu,  e-mail i adres placówki.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U.Nr 133, poz. 833 z póź. zm. oraz wszelkiego typu publikacji).

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie

Kryteria oceny:

– zgodność z tematem i celami

– pomysł na pracę

– wrażenie artystyczne

– samodzielność wykonania

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród

odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku w siedzibie organizatora.

Organizator:

Przedszkole Samorządowe nr 64

„Akademia Jasia i Małgosi”

15-349 Białystok, ul. Dubois 12

tel. 85 745 30 50

e-mail: przedszkole64@op.pl

Osoby odpowiedzialne:

Ewa Dakowicz

Dorota Kazberuk

Barbara Sierzputowska

Katarzyna Szelkowska

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2