Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Polska-Rosja-Białoruś

Polska-Rosja-BiaBoru[ W dniu 14.03.2014 roku w Białymstoku odbyło się I Międzynarodowe Seminarium naukowe Polska-Rosja-Białoruś. Celem przewodnim seminarium były perspektywy współpracy naukowej humanistów. Organizatorami spotkania naukowego wystąpiły: Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku i Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”.

W pierwszej części seminarium uczestnicy podsumowali dotychczasowa współpracę naukową ośrodków w Warszawie, Białymstoku, Moskwie, Mińsku i Grodnie w zakresie badań naukowych. Określili nowe tematy, horyzonty możliwych do wspólnego podjęcia zagadnień naukowych. Obrady i dyskusje dotyczyły planów współpracy naukowej, możliwości wspólnej organizacji imprez, konferencji, wymiany studentów, współpracy pomiędzy UwB a uczelniami i instytucjami naukowymi Rosji i Białorusi. W drugiej części odbyła się uroczystość uhonorowania przedstawicieli nauki zaangażowanych w rozwijanie współpracy między Polska, Białorusią i Rosją, którą zorganizowano w Książnicy Podlaskiej. Uhonorowani zostali prof. Swietłana Musijenko z Grodna, twórczyni tamtejszej polonistyki, oraz zmarły niedawno wybitny slawista rosyjski światowej sławy – Wiktor Choriew. Katedra Badań Filologicznych "Wschód-Zachód" wydała w zeszłym roku dwa tomy monografii naukowej "Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy" poświęcone tym dwóm postaciom. Od Polskiej Macierzy szkolnej w seminarium uczestniczyła wiceprezes Teresa Kryszyń, która w imieniu organizacji złożyła gratulacje prof. Swietłanie Musijenko i wręczyła jej wiosenny bukiet kwiatów.

ŚWIETLANA FILIPOWNA MUSIJENKO - Prof. dr hab., filolog, polonistka, twórczyni Katedry Polonistyki na Uniwersytecie w Grodnie oraz Muzeum Zofii Nałkowskiej w Grodnie. Badaczka literatury polskiej XIX i XX wieku, w tym Mickiewicza, Orzeszkowej, Nałkowskiej. W Grodnie powołała też Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza. W 1998 roku zorganizowała w Nowogródku i Grodnie międzynarodowy kongres „Adam Mickiewicz i Kultura Światowa”.
WIKTOR ALEKSANDROWICZ CHORIEW (1934-2012) - Wybitny polonista i slawista rosyjski. Autor licznych książek na temat polsko-rosyjskich kontaktów literackich i kulturalnych w XIX i XX wieku. Pracownik Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Twórca nowej propozycji metodologicznej opisującej wzajemne relacje między kulturami narodowymi - imagologii. Wieloletni współpracownik polskich placówek naukowych: Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Warszawskiego. Jego uczennicą jest prof. Świetlana Musijenko. Wielokrotnie nagradzany w Polsce i w Rosji.

Polska-Rosja-BiaBoru[  Polska-Rosja-BiaBoru[

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2