Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Kolejny numer „Słowa Ojczystego”

Kolejny numer "Słowa Ojczystego" Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer „Słowa Ojczystego”. Kontynuując tematykę rocznic 2014 roku, polecamy materiał o Oskarze Kolbergu. „Nie polityk, nie człowiek stronnictwa, lecz bezprzykładnie skromny, cichy a sumienny i skrzętny badacz, chluba narodu…” – pisano o wielkim etnografie, folkloryście i kompozytorze. 200 lat mija od urodzin Oskara Kolberga. Stworzył on wielki zbiór tradycji ludowej – muzyki, tańców, zwyczajów, podań, bajek i mowy; zebrał dane dotyczące wszystkich kultur zamieszkujących przedrozbiorowe tereny Polski (Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Polaków, Ślązaków itd.) Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX  wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań. Zachęcamy do zapoznania się z obszernym materiałem o autorze monumentalnego dzieła „Lud”, oraz wykorzystania propozycji lekcyjnej o polskich strojach ludowych.

 Także w 350. rocznicę cudownego obrazu Matki Bożej Kongregackiej (Studenckiej), patronki Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi polecamy artykuł „Sodalicja Mariańska kolegium jezuickiego w Grodnie w l. 1630-1773”, w którym można będzie znaleźć m.in. opisy cudów za pośrednictwem cudownego obrazu Matki Bożej Studenckiej w Grodnie oraz informacje o introdukcyjnej procesji tego obrazu do kaplicy Sodalicji Mariańskiej w 1664 r.   

Wprowadzamy w tym numerze nową rubrykę „Obraz. Słowo. LIteratura”, w której czytelnicy znajdą uporządkowane tematycznie według pojęć kluczowych teksty literackie publikowane w całości lub we fragmentach.

Redaktor naczelna
Irena Czerniak
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2