Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Rekrutacja na studia w Polsce – rok akademicki 2014/2015

Rekrutacja na studia w Polsce  rok akademicki 2014/2015 Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja na studia w Polsce osób polskiego pochodzenia. Jak co roku rekrutacja będzie odbywać się w dwóch etapach. Pierwszy z nich przewiduje złożenie dokumentów w placówkach dyplomatyczno-konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Brześciu i Mińsku.  Po pomyślnej weryfikacji złożonych dokumentów kandydat na studia zostanie powiadomiony o terminach egzaminów wstępnych, które ostatecznie zadecydują o przyjęciu i rozpoczęciu nauki w Polsce.

Szczegółowych informacji o zasadach i terminach rekrutacji można uzyskać w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej pod nr telefonu  (8 0152) 72 04 96  oraz bezpośrednio w poszczególnych placówkach konsularnych RP na Białorusi:

w Grodnie:  tel. (8 0152) 73 10 35, lub elektronicznie: grodno.kg.sekretariat@msz.gov.pl,
w Brześciu: tel. (8 0162) 27 00 03,
w Mińsku: tel.   (8 017) 388 52 00.
Dokumenty  dotyczące rekrutacji na studia wyższe (dla kandydatów na studia od  grodzieńskiego okręgu konsularnego) w roku akademickim 2014/2015 należy  złożyć w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie do dnia 10 kwietnia 2014  roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, listą kierunków i innymi wymaganiami rekrutacyjnymi na rok akademicki 2014/15.

Załączniki:

Informacja o zasadach wypłacania stypendium
Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce
Oświadczenie kandydata
Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia
Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
Wykaz przedmiotów z jakich będą prowadzone sprawdziany testowe
Wymagane dokumenty

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2