Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Śladami legend polskich

 Śladami legend polskich 10 marca w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej ZS Polska Macierz Szkolna w Grodnie odbył się konkurs pt. „Legendy polskie”. Celem konkursu było zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat legendarnych początków państwa polskiego i motywowanie uczniów do czytania legend. Jednocześnie rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wykorzystania swojej wiedzy dla celów zespołu.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas 5n1 (nauczyciel Ania Łukuć) oraz 6a (nauczyciel Maria Gilewska). Przygotowując się do konkursu każda klasa miała przeczytać wybrane legendy polskie: „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O Smoku Wawelskim”, „O trębaczu z wieży mariackiej”  oraz „O  Warsie i Sawie”, a także zaprezentować inscenizację jednej legendy.   

Na początku konkursu odbył się podział na grupy (w każdej grupie byli uczniowie jak z piątej tak i z szóstej klasy). Każda grupa miała do pokonania kilka konkurencji: rozwiązanie krzyżówki, przyporządkowanie terminu literackiego do jego definicji, test sprawdzający treść przeczytanych legend, odpowiedzi na wylosowane pytania oraz krótkie dyktando. Najciekawszym momentem dla wszystkich były przygotowane wcześniej inscenizacje legendy „O Lechu,  Czechu i Rusie” oraz „O Smoku Wawelskim”. Była to dobra zabawa, integrująca klasę i pozwalająca w nieco inny sposób uczyć się języka polskiego.

Jurorzy konkursu zaznaczyli, że wszyscy uczestnicy byli dobrze przygotowani i świetnie poradzili sobie z zadaniami. Wręczając dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Polską Macierz Szkolną dyrektor liceum A. Pacenko zachęcił uczniów do czytania legend polskich oraz do uczestnictwa w innych konkursach organizowanych w placówce szkolnej.

 Śladami legend polskich  Śladami legend polskich  Śladami legend polskich  Śladami legend polskich

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2