Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Polskie świętowanie, czyli zapusty w Klubie Kobiet „Grodnianka”

Polskie [witowanie, czyli zapusty w Klubie Kobiet Jednym z najważniejszych zadań Klubu Kobiet „Grodnianka” jest pielęgnowanie polskich tradycji ludowych, co obliguje jego członkiń do ich zachowania i obchodów zgodnie z kalendarzem. Zapusty na stałe wpisały się w planie pracy klubu.

Zarząd Klubu na czele z Ireną Zaborowską opracował szczegółowy program spotkania zapustowego, które odbyło się 2 marca 2014 r. w Centrum Edukacyjnym ZS PMS. W programie znalazło się miejsce na ciekawą wystawę rękodzieła członkiń klubu, wystawę pieczywa obrzędowego, a ponieważ jest to czas „tańców, hulanki, swawoli”, to były przewidziane i tance, i zabawy, i pieśni, i konkursy.

Zasadniczą częścią tegorocznych zapustów był suty poczęstunek z tradycyjną kiełbasą, wędzonką, ogromną ilością pączków, chrustów i innych ciast, bo przecież tradycja wymaga jedzenia na zapas przed nadchodzącym czterdziestodniowym postem.

Gośćmi honorowymi spotkania byli: konsul RP w Grodnie Natalia Pruchniak i konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak oraz prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz. Goście również włączyli się do wspólnej zabawy, oddając hołd tradycjom  zapustowym.

Polskie [witowanie, czyli zapusty w Klubie Kobiet  Polskie [witowanie, czyli zapusty w Klubie Kobiet

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2