Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Piękny jubileusz

Piękny jubileusz Z okazji wspaniałego jubileuszu 80. urodzin składamy gratulacje Pani HALINIE RUDNICKIEJ i najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za wszelkie trudy i owoce minionych lat, będących świadectwem aktywności i zaangażowania w życie społeczności polskiej w Grodnie. Głęboko wierzymy, że Pani przeżyte lata staną się skarbnicą doświadczeń dla wielu pokoleń Polaków.

Zarząd ZS Polska Macierz Szkolna

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2