Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Piękny jubileusz

Piękny jubileusz Z okazji wspaniałego jubileuszu 80. urodzin składamy gratulacje Pani HALINIE RUDNICKIEJ i najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za wszelkie trudy i owoce minionych lat, będących świadectwem aktywności i zaangażowania w życie społeczności polskiej w Grodnie. Głęboko wierzymy, że Pani przeżyte lata staną się skarbnicą doświadczeń dla wielu pokoleń Polaków.

Zarząd ZS Polska Macierz Szkolna

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP