Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Niech żyje BAL!

Niech Uczniowie Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej ZS PMS w Grodnie studniówkowe szaleństwo mają już za sobą. Swój pierwszy bal, wprowadzający w dorosłe życie, przeżyli 1 marca 2014 r. Prowadzący w imieniu społeczności uczniowskiej powitali zaproszonych gości, grono pedagogiczne i rodziców.

Uroczystego otwarcia studniówki dokonali: dyrektor liceum Antoni Pacenko oraz konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak, którzy życzyli jedenastoklasistom udanej matury. Pomyślnego startu w dorosłe życie życzył również prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz, który zachęcał maturzystów, aby pamiętali o swoich korzeniach i pielęgnowali polski język i kulturę.

Niech Studniówka to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu licealisty i z pewnością należy ona do bardzo długo wspominanych imprez. Tym razem również nie zabrakło niczego, co powinno być na studniówce – szykownych kreacji dziewcząt, eleganckich garniturów chłopców. Tradycyjnie, bal rozpoczął dostojny, staropolski polonez. Goście balu mogli podziwiać piękne stroje tańczących, grację ruchów. Każdy krok, zwrot i ukłon świadczył o tym, że uczniowie mają serce do tego tańca. Polonez podkreślił bardzo uroczysty i niepowtarzalny charakter balu studniówkowego.

Były też podziękowania i kwiaty dla dyrekcji i nauczycieli za trud włożony w edukację i wychowanie. Nie zabrakło ciepłych słów skierowanych w stronę pracowników Polskiej Macierzy Szkolnej i przedstawicieli polskiej dyplomacji w Grodnie za wsparcie i zaangażowanie w życie liceum. Młodzież przygotowała wspaniały program artystyczny, na który złożyły się: śpiew, taniec, recytacja wierszy, scenka z „Pana Tadeusza” i gra na instrumentach smyczkowych.

Wszystkim gościom i maturzystom w czasie studniówki towarzyszyły zarówno podniosła atmosfera, jak i przyjazny nastrój. Atmosfera balu była wyjątkowa i z pewnością wspomnienia uczestników balu pozostaną na długo w ich pamięci.

Niech   Niech Niech Niech

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2