Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Jarmark Kaziuka w Ełku

Jarmark Kaziuka w Ełku W dniach 28 lutego – 1 marca 2014 roku w Ełku ( woj.warmińsko-mazurskie) odbył się XXV jubileuszowy Jarmark Kaziuka, organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oddział w Ełku.

Na zaproszenie prezesa TPGiW w Ełku Heleny Borowej  Polską Macierz Szkolną na Białorusi reprezentowali Romuald i Lilia Wilczewscy. Obecni na uroczystościach byli również prezesi TPGiW Oddział w Białymstoku i Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Piotr Jankowski i Rafał Cierniak.

Program obchodów jubileuszowych przewidywał koncerty zespołów artystycznych z Litwy i Białorusi, wystawy malarstwa, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, ale przewodnim wydarzeniem stała się Sesja Popularnonaukowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej pt. „Kresy nas łączą”, poświęcona pamięci wybitnego działacza oświatowego z Ełku, wielkiego przyjaciela i sympatyka Polskiej Macierzy Szkolnej  na Białorusi  Janusza Benedykta Borowego, który odszedł do wieczności 5 marca 2004 roku w wieku 48 lat.

Temat sesji miał tytuł „Szlakiem miast kresowych dawnej Rzeczypospolitej – Grodno”.  Uczestniczy obejrzeli biogram Janusza Benedykta Borowego, wysłuchali referaty uczniów szkół i gimnazjum ełckich: 1) Wybitni Polacy Grodzieńszczyzny: Eliza Orzeszkowa, Czesław Niemen, 2) Architektura Grodna – najciekawsze zabytki, 3) Nekropolie Grodna jako miejsce spoczynku zasłużonych Polaków, 4) Krótka historia Grodna. Sesję uświetnił ciekawą opowieścią o swoich pracach w Grodnie wybitny historyk profesor Uniwersytetu w Białymstoku Józef Maroszek.

Referaty były przeplatane występami artystycznymi w wykonaniu grupy wokalnej Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca pod kierownictwem Daniela Szejdy.

W dniu 28 lutego na Sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury odbył się koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „Żejmiana” i zespołu młodzieżowego tańca nowoczesnego „Gielmie” z Podbrodzia na Litwie, natomiast w dniu 1 marca – koncert grupy wokalnej „Akwarel” i zespołu tanecznego „Kalejdoskop”  z Grodna na Białorusi.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2