Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Olimpiada Języka Polskiego i Literatury

Eliminacje zostały organizowane dzięki wieloletniej współpracy Polskiej Macierzy Szkolnej i Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku, które są od 1994 roku nie tylko organizatorami wszystkich etapów olimpiady, ale prowadzą również dodatkowe szkolenia w tym zakresie i niosą pomoc merytoryczną poczynając od zawodów regionalnych po eliminacje centralne.

„Olimpiada to nie tylko sprawdzian wiedzy, to przedsięwzięcie, które wykazuje wagę języka polskiego”— zwrócił się do uczestników i gości prezes Stanisław Sienkiewicz, nawiązują do obchodów Dnia Języka Ojczystego, apelował do młodzieży o zachowanie czystości i pielęgnacji języka polskiego. Życzył również połamania piór i pięknego zwycięstwa.

Komisji Olimpiady etapu centralnego przewodniczyła prof. dr hab. Anna Kieżuń, która pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku i od lat wspiera olimpijczyków z Białorusi, udzielając im cennych wskazówek. W skład jury weszli też wykładowcy z Uniwersytetu w Białymstoku: dr Barbara Olech i dr Anna Janicka.

Olimpiada Języka Polskiego i Literatury W pierwszym dniu zawodów zgodnie z regulaminem uczniowie wykonywali najpierw zadania na rozumienie ze słuchu, następnie pisali test gramatyczny oraz test na rozumienie tekstu pisanego. Po przerwie w ciągu dwóch godzin i piętnastu minut musieli napisać rozprawkę na jeden z trzech wybranych tematów lub zinterpretować jeden z trzech wierszy.

Do drugiej części zawodów centralnych – rozmowy ustnej przed komisją – jury zakwalifikowało 18 osób. Pytania padały z wielu utworów polskich, z różnych epok, stylów, wątków, a problemy bohaterów utworów zgłębiano z najróżniejszych stron.

Sześcioro osób – zwycięzców eliminacji centralnych awansowało do finału w Warszawie. Są to:

I miejsce - Elżbieta Koncewicz i Inna Nadziejko (Grodno)
II miejsce - Anna Ragińska (Grodno)
III miejsce - Jegor Macias (Grodno)
IV miejsce - Teresa Popko (Wołkowysk)
V miejsce - Aleksander Ławcow (Mohylów)

Olimpiada Języka Polskiego i Literatury Gratulujemy! Udział w olimpiadzie języka polskiego i literatury to nie tylko możliwość zmierzenia się z językiem polskim, ale i ogromna szansa oraz okazja do bardzo interesującego i pożytecznego wyjazdu do Polski.


„Należą się słowa podziękowania dla nauczycieli, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie uczniów do olimpiady” – zaznaczył gość finałowej edycji konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz. Życzył on również finalistom eliminacji centralnych premiowanych miejsc w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury, obiecując ze swojej strony cenną nagrodę rzeczową w postaci sprzętu komputerowego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Grodnie i Polską Macierz Szkolną.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2