Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Mówić, czy nie mówić – oto jest pytanie

Kształtowanie sprawności w mówieniu uczących się języka polskiego stało się tematem przewodnim spotkania metodycznego dla nauczycieli języka polskiego, które odbyło się 16 lutego w Centrum Edukacyjnym ZS PMS w Grodnie. Coraz silniej w metodyce nauczania języków obcych akcentuje się problem sprawności mówienia, dzielący się na wypowiedź i rozmowę. O tym, jak nauczyć uczniów mówić po polsku, zostało poświęcone spotkanie z nauczycielami.

„W ostatnim czasie spotykamy się z zanikaniem sprawności mówienia, opowiadania o czymś” – konstatowała na wstępie dr Danuta Myszko, nauczycielka Liceum ZS PMS, która podzieliła się z nauczycielami swoją metodą komunikacyjną, opartą o własne doświadczenie. Aby wyjść z impasu – „boję się i nie mówię” – konieczna jest jej zdaniem zmiana podejścia do nauczania języka polskiego, który jest dla większości uczących się językiem obcym. Trudności, jakie wiążą się z opanowaniem mówienia w języku polskim, można rozwiązać próbą odejścia od nauczania metodą gramatyczno-tłumaczeniową, a przestawieniem się na komunikację.

Żeby język giętki powiedział wszystko po polsku, należy zmusić uczniów do myślenia po polsku. Na początku ważne jest szybkie opanowanie pierwszego etapu nauki, polegającego na reprodukcji informacji, kiedy uczeń pełni funkcję tłumacza. Zadaniem nauczyciela jest skurczenie tego etapu, całkowita rezygnacja ze słownika i przejście do etapu, kiedy uczeń staje się twórcą, tzn. swoją myśl werbalizuje w słowo. Na początkowym etapie nauki gramatyka powinna pełnić drugorzędną rolę. Ważniejsze staje się słowo, pojedyncze zdanie lub tekst, który tworzy pole semantyczne. Kluczowe jest konsekwentne używanie języka polskiego przez nauczyciela w ciągu całej lekcji, a także pobudzanie uczniów do krótkich spontanicznych wypowiedzi. W tym celu Danuta Myszko opowiada się za wprowadzeniem monotematycznych lekcji. Opierając się o własne doświadczenie, proponuje obracanie się wokół monosłownictwa, następnie jego uzupełnienie. Służą do tego specjalnie ułożone zestawy ćwiczeń komunikacyjnych, techniki nauczania dialogów, system zadań przygotowujących do streszczenia itd. Elementem wspomagającym kształtowanie sprawności mówienia są bez wątpienia różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, które pełnią rolę czynników wizualizacyjnych.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2