Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Nowy numer Słowa Ojczystego

Nowy numer Słowa Ojczystego W numerze, który oddajemy do rąk czytelników, łatwo zauważyć, że zawartość numeru określić można mianem „mozaiki rocznic”. Wiodącym zagadnieniem jest w nim wspomnienie o najważniejszych wydarzeniach w historii i kulturze Polski. Rok 2014 jest bowiem rokiem wielkich rocznic.

W numerze znalazło się sporo tekstów o charakterze wspomnieniowo-biograficznym. Uwadze Czytelników polecamy materiał o patronach 2014 roku i obszerny artykuł o wielkim patriocie Tadeuszu Kościuszce. Wspominamy na łamach pisma barwną postać Kornela Makuszyńskiego w 130. rocznicę jego urodzin, który zasłynął w literaturze polskiej twórczą oryginalnością i optymistyczną postawą wobec życia.

W piękną rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego, który umiał codzienną rzeczywistość przeczarować w poezję, pochylamy się nad jego wielkim dziełem – dramatem „Wesele”. O wyjątkowo ważnej roli dramatu w rozwoju literatury polskiej rozważa na łamach tego numeru prof. Swietłana Musijenko.

Uwadze Czytelników pragniemy polecić także część metodyczną numeru, na którą składa się zbiór porad metodycznych Danuty Myszko pod tytułem „Duża pomoc i duże wyzwanie. Jest to refleksja metodyczna oparta na własnym doświadczeniu z przeprowadzonego w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie bloku tematycznego „Zawód”. Proponujemy również zapoznać się z systemem Carla Orffa. Metodyka Orffa jest uznanym systemem w pedagogice światowej. W numerze zostały omówione założenia tej metody i przedstawione przykładowe ćwiczenia i zabawy, które można wykorzystać w pracy z młodszymi dziećmi.

Redaktor naczelna
Irena Czerniak
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2