Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień: 16 lutego 2014

Nowy numer Słowa Ojczystego

W numerze, który oddajemy do rąk czytelników, łatwo zauważyć, że zawartość numeru określić można mianem „mozaiki rocznic”. Wiodącym zagadnieniem jest
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP