Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień języka ojczystego!

Dzień języka ojczystego! 21 lutego 2014r. Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna” serdecznie  zaprasza  do udziału w konkursie z okazji Dnia języka ojczystego.

Regulamin konkursu

Część pierwsza, pisemna: dyktando słownikowe, obejmujące reguły ortograficzne (20 słów) – piszą wszyscy uczestnicy.

Część druga, oratorska: wygłoszenie 3-minutowej wypowiedzi na temat: „Najpiękniejsze miejsce na Ziemi .”-jedna osoba od drużyny.

 Część trzecia, teatralna: inscenizacja polskiej piosenki lub wiersza – uczestniczy drużyna w pełnym składzie.

 Do udziału zapraszamy trzyosobowe drużyny szkolne, koleżeńskie , klasowe, międzyszkolne.

 Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody!

Na zgłoszenia drużyn do udziału w konkursie czekamy do 14.02.2014r pod adresem: Grodno, ul. Horodniczańska 40, pokój 201, lub tel. 773400.

Konkurs odbędzie się 21.02.2014 r.

 o godz. 18.40 w sali nr 104,

Centrum Edukacyjne PMS

Ul. Horodniczanska 40

Grodno

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2