Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

ŚWIĘTA Bożego Narodzenia w szkole średniej w Gudogaju

ŚWIĘTA Bożego Narodzenia w szkole średniej w Gudogaju Od 2 000 lat przeżywamy cud Bożego Narodzenia. Dzieci na całym świecie wierzą, że coś się stanie mianowicie w okresie tych magicznych świąt. Dla dzieci uczących się języka polskiego w średniej szkole w Gudogaju rejonu ostrowieckiego, można powiedzieć, to się zdarzyło w dniu 27 grudnia 2013 roku. Oto w tym dniu mieliśmy zaszczyt gościć Pana Wiesława Romanowskiego, konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie.

W bieżącym roku szkolnym w gudogajskiej szkole na poziomie fakultatywnym (1 godzina tygodniowo) naukę języka polskiego pobiera 26 uczniów z klas 3-8. Zdobywają umiejętności w poprawnym czytaniu, poznają główne zasady ortograficzne i interpunkcyjne, poszerzają słownictwo i uczą się rozmawiać w języku swoich dziadków. To ostatnie jest dla nich zadaniem najtrudniejszym. Wizyta Pana Konsula  stała się dla uczniów przyjemną niespodzianką i swoistą zachętą do nauki języka polskiego.

ŚWIĘTA Bożego Narodzenia w szkole średniej w Gudogaju Spotkanie świąteczne zaczęło się od powitania tak dostojnego gościa. Następnie odbył się występ dzieci na scenie, a po nim – tańce i zabawy przy choince. Razem z dziećmi świetnie bawił się gość. Jednak największa atrakcja czekała na dzieci na końcu. Pan Konsul wcielił się w  Świętego Mikołaja, obdarzając uczniów hojnymi darami. Wdzięczni uczniowie nie szczędzili Panu Konsulowi gorących oklasków. Nie tak często dzieci naszej szkoły są odbiorcami tak szczodrych darów. Między dziećmi usłyszeliśmy szept – To jest moje marzenie! – To jest cud!

W imieniu dzieci uczących się języka polskiego, ich rodziców, administracji szkoły składam wyrazy głębokiej wdzięczności tak Panu Konsulowi Wiesławowi Romanowskiemu, jak i Panu Konsulowi Generalnemu Andrzejowi Chodkiewiczowi za tak duże wsparcie naszych dzieci.

Maria Wasilonak,
nauczycielka języka polskiego, Gudogaj
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2