Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

ŚWIĘTA Bożego Narodzenia w szkole średniej w Gudogaju

ŚWIĘTA Bożego Narodzenia w szkole średniej w Gudogaju Od 2 000 lat przeżywamy cud Bożego Narodzenia. Dzieci na całym świecie wierzą, że coś się stanie mianowicie w okresie tych magicznych świąt. Dla dzieci uczących się języka polskiego w średniej szkole w Gudogaju rejonu ostrowieckiego, można powiedzieć, to się zdarzyło w dniu 27 grudnia 2013 roku. Oto w tym dniu mieliśmy zaszczyt gościć Pana Wiesława Romanowskiego, konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie.

W bieżącym roku szkolnym w gudogajskiej szkole na poziomie fakultatywnym (1 godzina tygodniowo) naukę języka polskiego pobiera 26 uczniów z klas 3-8. Zdobywają umiejętności w poprawnym czytaniu, poznają główne zasady ortograficzne i interpunkcyjne, poszerzają słownictwo i uczą się rozmawiać w języku swoich dziadków. To ostatnie jest dla nich zadaniem najtrudniejszym. Wizyta Pana Konsula  stała się dla uczniów przyjemną niespodzianką i swoistą zachętą do nauki języka polskiego.

ŚWIĘTA Bożego Narodzenia w szkole średniej w Gudogaju Spotkanie świąteczne zaczęło się od powitania tak dostojnego gościa. Następnie odbył się występ dzieci na scenie, a po nim – tańce i zabawy przy choince. Razem z dziećmi świetnie bawił się gość. Jednak największa atrakcja czekała na dzieci na końcu. Pan Konsul wcielił się w  Świętego Mikołaja, obdarzając uczniów hojnymi darami. Wdzięczni uczniowie nie szczędzili Panu Konsulowi gorących oklasków. Nie tak często dzieci naszej szkoły są odbiorcami tak szczodrych darów. Między dziećmi usłyszeliśmy szept – To jest moje marzenie! – To jest cud!

W imieniu dzieci uczących się języka polskiego, ich rodziców, administracji szkoły składam wyrazy głębokiej wdzięczności tak Panu Konsulowi Wiesławowi Romanowskiemu, jak i Panu Konsulowi Generalnemu Andrzejowi Chodkiewiczowi za tak duże wsparcie naszych dzieci.

Maria Wasilonak,
nauczycielka języka polskiego, Gudogaj
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP