Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Posiedzenie Rady Programowej

Posiedzenie Rady Programowej 19 stycznia w Centrum Edukacyjnym ZS PMS zebrali się członkowie Rady Programowej na czele z prezesem Stanisławem Sienkiewiczem. Na posiedzeniu dyskutowano nad planem działalności organizacji w roku 2014.

Na wstępnie prezes Sienkiewicz złożył ogólne sprawozdanie z pracy stowarzyszenia w roku ubiegłym. Przyjęty na rok 2013 plan zakładał ambitne cele, ale niestety nie wszystko udało się zrealizować w całości. Trudna sytuacja finansowa wpłynęła nie tylko na działalność prowadzoną w Grodnie, ale i w poszczególnych oddziałach Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi. Trudności finansowe również dotknęły pismo metodyczne „Słowo Ojczyste”. Prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz w swoim wystąpieniu zaznaczył, że pomimo problemów Polska Macierz Szkolna zrealizowała kilka ważnych przedsięwzięć.  Do najbardziej udanych i znaczących imprez ubiegłorocznych należą m.in.: Obchody XX – lecia Liceum Społecznego ZS PMS, Szkoła Letnia dla Nauczycieli „Kanon Wychowania Narodowego”, Ogólnokrajowy Konkurs Recytatorski „Kresy”.

Posiedzenie Rady Programowej Teresa Kryszyń złożyła sprawozdanie o sytuacji w szkolnictwie polskim na Białorusi. Podała opracowane dane statystyczne z różnych placówek edukacyjnych dotyczące ilości uczęszczających dzieci i młodzieży na zajęcia z języka polskiego tak w szkołach społecznych, jak i w kółkach czy fakultetach. Odnotowany został wzrost liczby uczniów w polskich szkołach państwowych i szkołach społecznych. Niestety ilość dzieci pobierających naukę polskiego w przedszkolach zmniejszyła się. Udało się uruchomić nowe punkty nauczania w Grodnie, Bierdówce, Szczuczynie, Oszmianie. Do najbardziej prężnie działających ośrodków nauczania należy liceum Polskiej Macierzy Szkolnej. Teresa Kryszyń apelowała do członków Rady Programowej o realizowanie oczekiwań dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wyjazdów do Polski, licznych konkursów, aby wpływając w pewnym stopniu na rozwój dziecka kształtować przyszłych Polaków, świadomych swojego pochodzenia.

Po omówieniu spraw bieżących i dyskusji prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz podzielił się planami na rok 2014, koncentrując się jednocześnie na nowych zasadach dotacji, które niewątpliwie wpłyną na dalszą działalność organizacji. Podczas dyskusji ustalona została data przeprowadzenia Ogólnokrajowego Dyktanda Polskiego na Białorusi, które w tym roku będzie obchodzić swoje dziesięciolecie. Dyktando odbędzie się jednocześnie w pięciu miejscowościach: Grodnie, Brześciu, Witebsku, Mohylewie i Mińsku.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Programowej ZS PMS wyznaczono na marzec br., kiedy to pod dyskusję będzie poddany dalszy rozwój organizacji.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2