Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny na najpiękniejsza kartkę bożonarodzeniową został zorganizowany w grudniu 2013 roku w Liceum Społecznym Polskiej Macierzy Szkolnej. Na spotkaniach opłatkowych, zorganizowanych w liceum, ogłoszono wyniki konkursów i wręczono nagrody.

Jury konkursu w składzie:

mgr Halina Masłowska

dr Antoni Pacenko

dr Irena Czerniak

wśród 48 zgłoszonych do konkursu prac przyznało następujące nagrody:

I miejsce - Daria Kulczyńska (na zdjęciu)
II miejsce - Rusina Ania
- Tatiana Juchniewicz
III miejsce  - Małgorzata Skurat 
- Wasilczuk Margarita
- Daria Karpińska

Wyróżnienia otrzymały:

Dymitr Dobryniewski, Alina Siewruk, Angielina Antonowicz, Polina Zawilenczyk, Bożena Możejko, Tatiana Wasiuk, Aleksandra Kiturko, Wioletta Nowicka, Agata Budrowska, Śnieżana Pietuszok.

Najlepsze prace można obejrzeć na wystawie w galerii „Korytarz” w budynku Polskiej Macierzy Szkolnej.

Zarząd ZS „ Polskiej Macierzy Szkolnej” ufundował nagrody książkowe za miejsca premiowane, natomiast Konsulat Generalny RP w Grodnie – upominki rzeczowe.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu!

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2