Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Eliminacje regionalne XXII OLJP na Białorusi

Eliminacje regionalne XXII OLJP na Białorusi W dniach 8-9 lutego 2014 roku odbyły się eliminacje regionalne OLJP dla uczestników z Białorusi. W zawodach wzięli udział uczniowie ze szkół polskich z Grodna i Wołkowyska, uczniowie szkół społecznych z Grodna i Mohylewa. Byli to zwycięzcy szkolnych olimpiad, ogółem 39 osób.

Gośćmi eliminacji regionalnych OLJP byli: konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak oraz konsul RP w Grodnie Teresa Chruszcz. Przyjechali również wydelegowani przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Białegostoku jurorzy: prof. Anna Kieżuń (przewodnicząca), dr Anna Janicka i dr Barbara Olech.

W pierwszym dniu zawodów uczestnicy pisali test pisemny oraz wypracowanie, natomiast w drugim dniu odbyła się ustna część zawodów, podczas której jurorzy sprawdzili wiadomości uczniów z zakresu literatury polskiej.

Do eliminacji krajowych 22 – 23 lutego przeszło 24 uczestników. W czołówce osób wytypowanych znaleźli się:

I miejsce - Inna Nadziejko, Szkoła Polska w Grodnie; 
II miejsce - Elżbieta Koncewicz, Szkoła Polska w Grodnie;
III miejsce - Anna Ragińska, Polska Szkoła w Grodnie;
IV miejsce - Aleksander Ławcow, Mohylów, Szkoła Średnia nr 2;
V miejsce -  Jegor Macias, Liceum PMS.

Podczas wręczania nagród i dyplomów prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz pogratulował uczestnikom wspaniałych wyników oraz wyraził nadzieję, że wszyscy laureaci eliminacji regionalnych zdobędą laury finalistów XXII Krajowej OLJP na Białorusi.

Nagrody książkowe dla uczestników i laureatów OLJP ufundował Konsulat Generalny RP w Grodnie i Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nagrody rzeczowe – ZS ”Polska Macierz Szkolna”.

Eliminacje regionalne XXII OLJP na Białorusi  Eliminacje regionalne XXII OLJP na Białorusi Eliminacje regionalne XXII OLJP na Białorusi Eliminacje regionalne XXII OLJP na Białorusi Eliminacje regionalne XXII OLJP na Białorusi Eliminacje regionalne XXII OLJP na Białorusi

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2