Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień: 12 grudnia 2013

Wizyta w Grodnie

W dniach 18 -23 listopada w ramach realizacji programu szkół patronackich uczniowie z opiekunami z Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim

Spotkanie z metodykiem

W dniu 24 listopada w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyło się spotkanie metodyczne nauczycieli języka polskiego uczących
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP