Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

„Kresy 2013” w Mińsku

Image Konkurs Recytatorski imienia Adama Mickiewicza  Mickiewicza „Kresy   2013” w Mińsku .
03 listopada br. w Mińsku odbyły się eliminacje obwodowe Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2013”.
„Kresy” są jednym z najpopularniejszych konkursów dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego. Celem konkursu jest promowanie sztuki interpretacji  literatury polskiej, kultury żywego słowa ojczystego,  pobudzanie twórczego poszukiwania repertuarowego, rozwijanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się różnymi formami literackimi w mowie.

Dla dzieci uczących się języka bez wątpienia jest to  bardzo dobry  wzór do naśladowania, gdyż ostatnio wartość pięknego mówienia ciągle się obniża. Wejście na scenę pomaga uczniom w kształtowaniu scenicznej świadomości, postawy, dykcji. Dla niektórych zaś wychowanków jest ono próbą  wkraczania  w tajemnice teatralne, bo z chęcią kontynuują dalszą  swoją przygodę  z poezją w kółkach teatralnych.
Image Tegoroczna impreza skupiła wokół siebie ponad 170 osób, w tym 80 uczestników. Przyjechali do nas młodzi deklamanci  z Wołożyna,  Wilejki, Borysowa, Rakowa, Iwieńca, Dzierżyńska, Sakowszczyzny (rejon Wołożyn). Najliczniejszą grupę zareprezentowali najmłodsi recytatorzy (około 50 osób), w związku z czym przez komisję była przyjęta decyzja podzielenia uczestników z 1 kategorii wiekowej na 2 podgrupy, co znacznie ułatwiło proces przesłuchiwania .
W tym roku swoje podwoje dla miłośników poezji polskiej  gościnnie otworzyło Mińskie  Liceum Obwodowe. Wszyskich uczestników i gości serdecznie powitała wicedyrektor Liceum , nauczycielka języka polskiego pani Walentyna Skiba.
Miła i serdeczna atmosfera w czasie konkursu  zachęcała  do występów, które oceniało jury,  w skład którego weszli nauczyciele z Mińska i obwodu Mińskiego.
Image Po zareprezentowaniu się wszystkich uczestników, ogłoszona została przerwa obiadowa, podczas której dzieci mogły spróbować szkolnych specjałów przygotowanych przez kucharzy.
Wybór laureatów jak zawsze nie był łatwy. Jurorzy szczególną uwagę zwracali na dobór repertuaru, jego oryginalność oraz dopasowanie do możliwości wykonawczych recytatora. W wyniku obrad wyłonieni  zostali następujący laureaci:
1 kategoria wiekowa – do 12 lat

I miejsce - Katarzyna Aleksandrowicz (Mińsk),
I miejsce  -Anna Szczerbitowa (Wołożyn),
II miejsce- Alicja Kowgar (Mińsk),
II miejsce -Antoni Gorodecki (Mińsk),
III miejsce-  Daria Repkina (Miińsk),
III miejsce -Bohdan Zabotkin (Dzierżyńsk),

Wyróżnienia równorzędne:

Jakub Sałoszkin (Mińsk),
Jana Jewłoszewicz (Mińsk),
Arsenij   Amielczenko  (Mińsk),
Jaś Kandryczyn (Mińsk).

2 kategoria wiekowa- od 12 do 16 lat

I miejsce- Anastazja Safonowa (Wołożyn),
II miejsce- Karina żadejka (Raków),
III miejsce -Zofia Siergiejewa (Mińsk),

Wyróżnienia równorzędne:

Karina Gorowaja (Borysów),
Aleksandra Trutniewa (Mińsk).

3 kategoria wiekowa- młodzież powyżej 16 lat

I miejsce- Artur Gryncewicz (Mińsk),
II miejsce- Alesia Lemantowicz (Mińsk),
III miejsce -Wiktor Ciszuk (Dzierżyńsk),

Wyróżnienia równorzędne: 

Wiktoria Iwanowska (Wołożyn)
Weronika Kalewicz (Mińsk).

Image Zwycięzcy Konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe i ksążkowe, ufundowane przez Wydział Konkularny Ambasady RP w Mińsku i Polską Macierz Szkolną w Grodnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i nagrody pocieszające.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom Konkursu  i życzymy dalszego pokonywania szczytów poetyckich.
W imieniu Zarządu miejskiego Oddziału PMS składamy podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki staraniom których święto  słowa poetyckiego się  odbyło . Szczególne podziękowania należą się dzieciom i ich nauczycielom-instruktorom.Swoją niezmierną pracę i ogromne zaangażowanie w przygotowanie swoich wychowanków włożyli : Bronisława Szczerbina, Irena Miłoszewska, Emma Borodako, żanna Sawicz, Janina Czyrkun, Helena Zujewska, Beata Aleksandrowicz, Leonid Wołodźko, Janina Nowikowa, Olga Kowgar, Natalia śnigiriowa, Leanarda Muchina, Alicja Gierlotka, Maryna Repkina, Natalia Szastitka, Irena Wańkowicz, Ałła Makarewicz, Walentyna Widziewicz, Regina Waraksa, Halina Bienkiewicz, Walentyna Skiba, Nadzieja Pujdak,Walentyna Fiłatowa. Również dziękujemy nauczycielom- jurorom , a mianowicie Janowi Zielińskiemu, Natalii Pietrowskiej, Oldze Bieleckiej i Oldze  Kutas za pomoc w organizacji występów.
Image Osobne podziękowania składamy na ręce administracji Mińskiego Państwowego Liceum Obwodowego.Za stałą współpracę, gościnność i serdeczność dziękujemy dyrektorowi Liceum panu Wiktorowi Chaciejowi, wicedyrektor  ds. naukowych pani Walentynie Skibie, wicedyrektor ds. gospodarczych pani Lidzii Kuładze i wszystkim nauczycielom Liceum  pomagającym w organizacji i prowadzeniu różnego rodzaju imprez w tej placówce oświatowej.
Image Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie i życzymy niezliczonych sukcesów w dalszej pracy i nauce.

Prezes Mińskiego Oddziału  PMS
Maryna Repkina
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2