Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”

Regulamin konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 15-17 lat, mieszkający na Białorusi, którzy posługują się poprawną polszczyzną i posiadają umiejętność pisania po polsku, znają historię Polski oraz swojego regionu.
Konkurs odbywa się w trzech etapach:
Pierwszy etap – zaoczny. Pytania publikujemy w „Słowie Ojczystym”, dostępne są również w siedzibie ZS PMS.
Na odpowiedzi czekamy do 15 stycznia 2014 r.

Odpowiedzi do pierwszego etapu prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście na adres:

230025 Grodno, ul. Horodniczańska 40,
ZS Polska Macierz Szkolna
z dopiskiem „Konkurs Historyczny”.

Drugi etap – zaoczny. Osoby, które zdobędą wymagana ilość punktów w pierwszym etapie, otrzymają zestawy pytań pocztą.
Na odpowiedzi czekamy do 10 marca 2014 r.
FINAŁ
25 osób, które uzyskają największą ilość punktów w drugim etapie zostanie zaproszonych do udziału w finale konkursu w siedzibie PMS. Uczestnicy finału w obecności jury będą musieli wykazać się znajomością historii Polski i swojego regionu.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe.
GRAND PRIX konkursu – indeks studenta Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlacach
wraz ze stypendium bez egzaminów wstępnych.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2