Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2013”

Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego W niedzielę, 10 listopada, w Centrum Edukacyjnym ZS PMS w GRodnie odbyły się eliminacje centralne 22. Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2013” zorganizowanego przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Polską Macierz Szkolną.

Konkurs Recytatorski Kresy jest niewątpliwie jednym z najważniejszych, po Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury, wydarzeniem kulturalno-oświatowym na Białorusi. Popularność tego konkursu jest niezmienna. We wszystkich tegorocznych szczeblach Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2013” odbywających się na Białorusi udział wzięło 487 recytatorów.

Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego W tegorocznych centralnych eliminacjach konkursu udział wzięło 13 recytatorów w I kategorii (dzieci do lat 12), 10 recytatorów w II kategorii (dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat) oraz 8 recytatorów w III kategorii (młodzieży i dorosłych od lat 16).

Jury konkursu w składzie: Kaja Grabowska i Katarzyna Słowikowa z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Zbigniew Pruchniak, konsul RP w Grodnie — po przesłuchaniu recytatorów wybrała najlepszych.  Jak przyznała komisja, nie zawsze była jednomyślna i zgodna. Wybór laureatów spośród 30 uczestników konkursu  był  jednym z najtrudniejszych wyborów. Najwięcej dyskusji powstało przy ocenianiu II i III kategorii uczestników, gdyż poziom recytatorów był bardzo wysoki i wyrównany.

Laureaci Konkursu Recytatorskiego „KRESY 2013” na Białorusi

I grupa wiekowa (do lat 12)

I miejsce – Witold Nowaszczuk (Brześć, Szkoła nr 9);
II miejsce – Jana Jefremowa (Brześć, Szkoła nr 9);
III miejsce – Magdalena Makarczyk (Grodno, Gimnazjum nr 1).

Wyróżnienie: Małgorzata Olizarowicz (Grodno, Liceum PMS), Katarzyna Aleksandrowicz (Mińsk, Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Mińsku).

II grupa wiekowa (12-16 lat)

I miejsce –  Bożena Worono (Lida, Szkoła nr 13);
II miejsce – Weronika Chotimko (Kobryń, Szkoła Społeczna);
III miejsce – Angelika Smulko (Druja, Szkoła Średnia w Drui) i Aleksandra Jezierska (Porzecze, Szkoła Średnia w Porzeczu).

Wyróżnienie: Anastazja Podriabinkina (Mohylew, Szkoła nr 2).

III grupa wiekowa (powyżej lat 16)

I miejsce –  Wiktoria Szyszko (Grodno, Polska Szkoła Społeczna);
II miejsce –  Aleksander Ławcow (Mohylew, Szkoła nr 2);
III miejsce – Bożena Morzejko (Porzecze, Szkoła Średnia w Porzeczu);

Wyróżnienie: Artur Grynacewicz (Mińsk, Liceum Obwodowe) i Andrzej Woroncow (Grodno, Liceum PMS).

Na Białostockich Spotkaniach „Kresy 2013” w Białymstoku w dn. 2-8 Xii 2013 r. Białoruś reprezentować będą: Wiktoria Szyszko i Aleksander Ławcow.

Laureaci i uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs został zorganizowany przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz organizatora wszystkich eliminacji  Polską Macierz Szkolną.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego  Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego Eliminacje Centralne Konkursu Recytatorskiego

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2