Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Święto Niepodległości

Zaproszenie na uroczystą akademię z okazji

Święta Niepodległości

Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna zaprasza na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości,
która odbędzie się w poniedziałek 11 listopada 2013 r. o godz. 19:00 w siedzibie

Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2