Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

KRESY

KRESY W Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej trwają przesłuchania konkursowe do finału jednej z najważniejszych imprez recytatorskich – KRESY. Jest to jedyne na świecie przedsięwzięcie, które od ponad 20 lat promuje polską poezję i prozę wśród Polaków mieszkających poza krajem.

Celem konkursu jest popularyzowanie poezji i prozy polskiej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, rozwijanie ich zdolności recytatorskich i uwrażliwianie na piękno mowy polskiej.

ELIMINACJE REGIONALNE

konkursu recytatorskiego KRESY 2013 odbyły się 19.10. 2013 r.

KRESY Do konkursu zostali wytypowani zwycięzcy konkursów szkolnych i rejonowych – 34 osoby w trzech kategoriach wiekowych. Po wysłuchaniu uczestników konkursu jurorzy z Liceum Społecznego ZS PMS w składzie: Wojciech Mulik, Alicja Jach, Maria Broszko przyznali następujące miejsca:

I kategoria
I miejsce - Magdalena Makarczyk ,Grodno, Grodno, gimnazjum  nr1 
II miejsce - 1.Beata Możejko, Porzecze
2.Alina Szumiło, Grodno, szkoła nr33
III miejsce - 1. Jana Bujnowska, Wiercieliszki
2. Uliana Bielankowa, Wiercieliszki

II kategoria

I miejsce - Aleksandra Jezierska, Porzecze
II miejsce - 1.Aleksandra Mautina, Grodno, szkoła  nr 35
2.Natalia Guziewicz, Łojki
III miejsce – 1. Ela Urbanowicz, Grodno, szkoła  Nr 23
2.Marian Buraczewski, Wołkowysk

III kategoria

I miejsce - Bozena Możejko, Porzecze
II miejsce - Alicja Gabis, Łojki
III miejsce-1.Beata Gordziej, Grodno, gimnazjum nr 1 
2. Irena Siemieńczuk, Wołkowysk.

KRESY W zawodach finałowych reprezentować region grodzieński będą następujące osoby:

Pierwsza kategoria - Magdalena Makarczyk, Grodno;
Druga kategoria - Aleksandra Jezierska, Porzecze;
Trzecia kategoria - Bożena Możejko, Porzecze.

 

KRESY ELIMINACJE OBWODOWE

konkursu recytatorskiego KRESY 2013 odbyły się 20.10.2013 r.

Do konkursu zostali wytypowani zwycięzcy konkursów szkolnych i rejonowych – 41 osoba w trzech kategoriach wiekowych. Po wysłuchaniu uczestników konkursu jurorzy przyznali następujące miejsca:

I kategoria

I miejsce - Ksenia Woronowicz, Brzozówka;
II miejsce - 1.Weronika Żygulicz, Grodno, szkoła nr 37;
2.Adrian Sienkiewicz, Brzozówka ll;
III miejsce: - 1. Nikita Romanowski, Grodno, szkoła nr 23;
2. Aleksandra Husak, Grodno, szkoła nr 33; 
3. Małgorzata Kościukiewicz, Zabłocie.

II kategoria

I miejsce - Bozena Worono, Lida;
II miejsce - 1.Nadzieja Surkont, Zabłocie;
2.Katarzyna Łopaszowa, Słonim;
III    miejsce-1 Aleksander Patczyc,Szydłowice;
2. Maria Guzowska, Centrum Twórczości, Lida; 
3. Głafira Chromina, Lida.

III kategoria

I miejsce - Anastazja Lyszczyk, Lida;
II miejsce - Andżelika Dudko, Nacza;
III    miejsce - Jerzy Wiszniewski, Wołpa.

W zawodach finałowych reprezentować obwód grodzieński będą następujące osoby:

Pierwsza kategoria - Ksenia Woronowicz, Brzozówka;
Druga kategoria - Bożena Worono, Lida;
Trzecia kategoria - Anastazja Łyszczyk, Lida.

Za premiowane miejsca uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe i rzeczowe, wszyscy uczestnicy konkursu- nagrody książkowe, ufundowane przez Polska Macierz Szkolną.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2