Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Baśniowa iskierka

Baśniowa iskierka Recytacja to ważna sprawa. Jak przygotować przedszkolaka do konkursu, aby odniósł sukces, nad tym zastanawiała się nie jedna nauczycielka i wychowawczyni. Ważny tu jest odpowiedni do możliwości dziecka dobór materiału, zrozumienie tekstu, dykcja oraz umiejętności sceniczne. Dla dzieci kontakt z poezją to bardzo ważny etap poznawania świata, ponieważ są one wrażliwe na poetyckie słowo, i posiadają umiejętność dziwienia się wszystkiemu zwłaszcza cudownemu światu bajek.

Baśniowa iskierka Znakomitą okazją do zetknięcia się dwóch światów: tego dziecięcego i tego, w którym mieszka poezja, jest konkurs pt. „Baśniowa iskierka ” organizowany corocznie przez Polską Macierz Szkolną. 17 października  dzieci z przedszkoli Grodna, Skidlu, Lidy i Wołkowyska w siedzibie PMS zaprezentowały swoje możliwości recytatorskie. Dla niektórych była to pierwsza poważna przygoda ze słowem poetyckim. Ogółem wzięło udział 24 małych recytatorów.

Baśniowa iskierka Konkurs ma na celu nie tylko rozwijać zainteresowania dzieci przedszkolnych literaturą piękną, ale zaszczepiać zamiłowanie do języka polskiego a także naukę języka. Występ każdego uczestnika był niepowtarzalny. Byli tacy, co brawurowo wchodzili na scenę, niosąc z powagą ze sobą rekwizyty, a byli i tacy, co potrafili zaniemówić, oddając inicjatywę recytatorską dla mamy.

Baśniowa iskierka Gośćmi konkursu byli konsul RP w Grodnie Ewa Lewczuk i prezes PMS Stanisław Sienkiewicz. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci książek, zabawek i gier. Słodki upominek czekał również na nauczycieli i instruktorów. Prezenty były ufundowane przez Polską Macierz Szkolną i Konsulat Generalny w Grodnie.

Baśniowa iskierka  Baśniowa iskierka

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2