Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

JEGO WYSOKOŚĆ język polski

Image Rok szkolny w Liceum Społecznym ZS PMS już się rozpoczął na całego. Dowodem na to stał się zorganizowany 22 września „Dzień Języka Polskiego”. Z tej okazji zorganizowano konkurs językowy, w którym wzięło udział 9 drużyn uczniów z Liceum ZS PMS, Polskiej Szkoły w Grodnie i Gimnazjum nr 1 w Grodnie. Głównym celem imprezy było promowanie piękna języka ojczystego. Otwierając Dzień Języka Polskiego prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz pogratulował dzieciom odwagi, życzył wszystkim zwycięstwa i satysfakcji z uczestnictwa w tak trudnych zawodach, obiecał również każdemu uczestnikowi symboliczne prezenty.

Zmagania konkursowe młodzieży oceniało jury składające się z zaproszonych wykładowców Uniwersytetu Grodzieńskiego Aliny Pawlukiewicz i Oksany Szewcowej, a także nauczycieli liceum Łucji Kulwanowskiej i Marii Gilewskiej. Poprowadziły konkurs: Teresa Kryszyń i Alina Żylińska .

Image Uczniowie wzięli udział w 5 konkurencjach. Jury oceniało umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie, muzyce, czytaniu, sprawdzało poprawność gramatyczną, biegłość w czytaniu i wymowie.

Pierwszym zadaniem młodzieży, które trzeba było przygotować wcześniej (tzw. zadanie domowe) była odpowiedź na pytanie: „Za co kocham Polskę, język polski?”. Przedstawiciele drużyn odpowiadali na pierwsze zadanie, podkreślając walory polskich miast i zabytków, pięknej przyrody, malowniczych krajobrazów. Kochają Polskę za mądrych ludzi, poetów, pisarzy. Każda z drużyn starała się jak najtrafniej wyrazić słowami swoje uczucia. Kochają Polskę również za to, że zbiera „polskie serduszka z całego świata”, bo „jestem Polakiem”, „Polska wzrusza duszę”, „Każdy w Polsce darzy mnie uśmiechem”, „za gumę do żucia w dzieciństwie”, „za wybudowanie polskiej szkoły” i in.

Image W kolejnej konkurencji młodzi rywalizowali w najlepszym wykonaniu polskiego utworu muzycznego. Dobór piosenek był różnorodny: od rokowych współczesnych piosenek po biesiadne „Hej sokoły!”. Młodzież wykonała m.in. utwory K. Kowalskiej, A. German i E. Górnik.

Niełatwą konkurencją dla drużyn okazało się czytanie. Sprawność młodzieży w czytaniu zdaniem jurorek była najsłabsza. Należało w ciągu jednej minuty przeczytać wybrany przez organizatorów fragment powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem”. I nie chodziło wcale tylko o „wymamrotanie” tekstu, wymagano od uczestników odpowiedniej intonacji i zrozumienia tekstu, a także pięknej wymowy.

Image Test gramatyczny i przeczytanie wyliczanek, przy których nikt „nie połamał” sobie języka było dla uczestników konkursu zadaniem łatwym do pokonania. Rekompensatą za przeżycia, tremę i wysiłek stał sie słodki poczęstunek: na uczniów czekały torty i gorąca herbata.

Po słodkiej przerwie jurorki ogłosiły swój werdykt, podsumowując i analizując wyniki testu gramatycznego i ogólny poziom zawodów. Członkini jury Alina Pawlukiewicz zachęcała młodzież do czytania na głos, aby literatura piękna brzmiała pięknie.

Image Zwyciężyły drużyny z Polskiej Szkoły w Grodnie pod kierownictwem nauczycielki Haliny Mickiewicz. Drugie miejsce zgodnie z punktacją zajęli zawodnicy z Liceum Społecznego ZS PMS (nauczycielki: Maria Broszko i Alicja Jach), a trzecie – uczniowie Gimnazjum nr 1 (nauczycielka Halina Komincz). Wszyscy uczestnicy Dnia Języka Polskiego otrzymali symboliczne prezenty ufundowane przez Konsulat generalny RP w Grodnie.

 

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2