Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Warsztaty polonistyczne

Warsztaty polonistyczne Nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele przedszkoli z Grodna i obwodu grodzieńskiego w dniach 8-9 czerwca b. r. z wielką przyjemnością uczestniczyli w warsztatach doskonalących, zorganizowanych już po raz kolejny przez Polską Macierz Szkolną w Grodnie, które odbyły się w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Prowadzące warsztaty metodycy MODM Małgorzata Lech, Maria Bartnicka, Celina Borowska i Kamilla Przychodzień zaprezentowały gościom z Grodzieńszczyzny aktywne metody nauczania języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz uczniów klas starszych.

W pierwszym dniu szkoleń Pani Małgorzata Lech przedstawiła gry i zabawy twórcze, rozwijające umiejętności językowe uczniów. Dzięki zajęciom z Panią Marią Bartnicką, która przybliżyła nam problematykę testów językowych w praktyce szkolnej, mogliśmy sobie przypomnieć wybrane zagadnienia historii rozwoju polszczyzny oraz poznać pewne szczegóły tworzenia testów olimpijskich w zakresie wszystkich działów systemu językowego. Zajęcia te były szczególnie przydatne polonistom, przygotowującym naszą młodzież do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Drugiego dnia Pani Kamilla Przychodzień zapoznała uczestników kursu z metodą projektu, a także pokazała, jak tę metodę zastosować na płaszczyźnie edukacyjnej. Zajęcia z Panią Celiną Borowską, która przedstawiła gry i zabawy integracyjne oraz impresje plastyczne także były niezwykle ciekawe i pouczające.

W kursach uczestniczyli nauczyciele z Grodna, Wołkowyska, Woronowa, Lidy oraz innych miejscowości, wszyscy otrzymali materiały metodyczne oraz scenariusze lekcji.

Cieszymy się, że nasi nauczyciele-poloniści korzystają z takich możliwości dokształcania się i rozwoju.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2