Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Zmagania o indeks Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Zmagania o indeks Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Od wielu lat we współudziale z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Polska Macierz Szkolna organizuje konkursy, które na stale wpisały się w harmonogram działalności organizacji. Jest to Konkurs Historyczny „Dzieje Polski” i Konkurs Literacki, które tradycyjnie odbywają się na przełomie kwietnia i maja. Główne nagrody w konkursach stanowią indeksy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

20 kwietnia w Centrum Edukacyjnym ZS PMS w Grodnie odbył się finał XVIII Konkursu Historycznego „Dzieje Polski”. Uczestnicy konkursu, zanim doszli do rozgrywek finałowych, musieli zmierzyć się z pytaniami I i II etapów konkursu. Pytania do dwóch etapów przedfinałowych zostały ułożone przez nauczyciela historii z Liceum Społecznego ZS PMS Wojciecha Mulika. Do eliminacji finałowych zostało zakwalifikowanych 27 uczniów klas 10-11. Po przeprowadzeniu testu pisemnego oraz następnie egzaminu ustnego jury, w skład którego wchodzili wykładowcy UPH prof. dr hab. Jarosław Cabaj (przewodniczący konkursu historycznego), dr Adam Bobryk, dr Małgorzata Burta i dr Justyna Urban-Jędrzejewicz, wyłoniło laureatów:

w kategorii uczniów klas maturalnych:

I    miejsce - Wioletta Korsakowa, Grodno
II    miejsce - Jana Ostrowska, Grodno
III miejsce - Julia Kaczan, Lida,
IV    miejsce - Helena Łomanik, Grodno
V    miejsce - Władysław Suproń, Lida.

w kategorii uczniów klas przedmaturalnych:

I miejsce - Julia Wróblewska, Grodno
II miejsce - Diana Jakimczyk, Andronowo 
III miejsce - Helena Jarzemska, Brzozówka

Zmagania o indeks Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 21 kwietnia w Centrum Edukacyjnym ZS PMS w Grodnie odbył się IX Konkurs Literacki. Uczestniczyło w nim 15 uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych. Zawody literackie rozpoczęły się od części pisemnej, składającej się z wypracowania, które trzeba było napisać na podstawie przedłożonych przez komisję oceniającą tematów. Następnie autorzy najlepszych prac przystąpili do egzaminu ustnego.

Komisja oceniająca w składzie: dr Justyna Urban-Jędrzejewicz (przewodnicząca konkursu literackiego), dr Małgorzata Burta, prof. dr hab. Jarosław Cabaj i dr Adam Bobryk, wytypowała zwycięzców:

wśród uczniów klas maturalnych:

I miejsce - Jana Ostrowska, Liceum PMS
II miejsce - Arpine Arutiunian, Liceum PMS
III miejsce - Grażyna Gławnicka, Liceum PMS

wśród uczniów klas przedmaturalnych:

I miejsce - Ina Nadziejko, Polska Szkoła w Grodnie
II miejsce - lrena Chilmanowicz, Polska Szkoła w Grodnie i Elżbieta Koncewicz, Polska Szkoła w Grodnie
III miejsce - Jegor Macias, Liceum PMS

A oto refleksje członków komisji oceniającej konkurs literacki:

„Tegoroczny Konkurs Literacki, organizowany przez Polską Macierz Szkolną w Grodnie odbywał się po raz dziewiąty, Konkurs Historyczny „Dzieje Polski” jest od niego dwa razy starszy i miał już swoją XVIII edycję.

Zmagania o indeks Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach W tym roku do finału Konkursu Literackiego zakwalifikowały się dwadzieścia cztery osoby, niestety, nie wszystkim udało się dojechać do Grodna i w efekcie w konkursowe szranki stanęło nieco mniej osób. Pierwszym etapem zmagań była praca pisemna. Spośród trzech zaproponowanych przez nas tematów, najchętniej wybieranymi okazały się: „Książka, która leczy i daje nadzieję” oraz „Bohater trudnych czasów, literackie zmagania z historią i przeciwnościami losu”. Miałam przyjemność czytać te prace i muszę przyznać, że niektóre z nich reprezentowały bardzo wyskoki poziom zarówno językowy, jak i intelektualny. Duże wrażenie wywarła na komisji konkursowej rozprawka Jany Ostrowskiej, zwyciężczyni w kategorii klas starszych, jak się okazało później, laureatki tegorocznej olimpiady polonistycznej w Warszawie. Oczywiście, jak to zwykle bywa, jedni z uczestników sprawniej się wypowiadają, inni lepiej piszą. Na tym też polega trudność konkursu: trzeba łączyć obydwie te umiejętności, a do tego jeszcze wykazać się wiedzą na temat literatury polskiej.

 Zwycięzcami pozostają dla nas wszyscy: uczniowie, którzy podejmują trud uczenia się, nauczyciele, przygotowujący ich i zachęcający do nauki, Polska Macierz Szkolna od lat organizująca konkursy. Podziw budzi wysiłek pana Stanisława Sienkiewicza i pani Teresy Kryszyń oraz innych osób, które czynnie włączają się w organizację. Zawsze ujmuje nas miła, serdeczna atmosfera, jaka panuje podczas konkursu, co jest ogromną zasługą organizatorów, dzięki tej atmosferze za każdym razem chętnie tu wracamy.” (dr Justyna Urban-Jędrzejewicz)

Zmagania o indeks Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach „Przypominam sobie, że pierwszy konkurs literacki w 2004 roku, w którym miałam zaszczyt zasiadać w jury, dedykowany był w szczególny sposób Adamowi Mickiewiczowi. Przygotowaliśmy wówczas tematy rozprawek pisemnych i zagadnienia na część ustną wyłącznie z zakresu twórczości autora Pana Tadeusza. Wzruszaliśmy się bardzo, kiedy podczas konkursu uczestnicy zawodów ustnych recytowali fragmenty utworów Mickiewicza, z dykcją i niepowtarzalną melodią tej ziemi. Właśnie tutaj, nieopodal Zaosia i Nowogródka, brzmienie Ballad i romansów łączyło się w tajemniczy sposób z „ziemią pagórków leśnych”, oswajało ze świeżą, kwietniową zielenią łąk „szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych”…

Zmagania o indeks Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach W następnych latach zmieniała się nieco formuła współzawodnictwa, bohaterem konkursu stawała się literatura polska od czasów najdawniejszych do współczesności. To jest duże wyzwanie zarówno dla nauczycieli przygotowujących młodzież, jak i dla uczestników. Nie brakowało oczywiście miejsca dla Mickiewicza, młodzież wciąż chętnie sięga zwłaszcza po Pana Tadeusza. Zrozumiałe są też liczne nawiązania do twórczości Elizy Orzeszkowej. W tegorocznym konkursie uczniowie przywoływali zwłaszcza nowele i opowiadania, których tematyka wiąże się z powstaniem styczniowym. Wyczuwa się rytm rocznic i miłość do tego, co lokalne. W pracach pisemnych młodzież chętnie nawiązuje do przeszłości, ale także porusza wątki bliskie współczesnym rozterkom i wyborom moralnym.

Zmagania o indeks Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Mickiewicz – gdzieś z góry – życzliwie patrzy na wspólny wysiłek wielu osób przygotowujących wiosenne święto literatury na Grodzieńszczyźnie, a Jego „młodsza siostra”, Eliza Orzeszkowa na pewno się serdecznie uśmiecha.” (dr Małgorzata Burta)

  [red. ]

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2