Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

O Pani Elizie mówić, utwory jej czytać.

Image Konkurs  „Życie i twórczość Elizy Orzeszkowej” odbył się 12 maja 12013 roku w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.
Do konkursu zgłosiło się 19 drużyn z Grodna i obwodu grodzieńskiego.

Image Wszystkich przybyłych na konkurs uczestników, nauczycieli i gości przywitała młodzież z PMS, która przygotowała część artystyczną. Na scenie zaprezentowano fragment noweli A…B..C… Elizy Orzeszkowej, połączony z montażem słownym, przybliżającym życie Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Do obecnych na konkursie zawitała i sama pani Orzeszkowa, w którą wcieliła się p. Alina Żylińska.

Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej: uczestnicy musieli rozwiązać test pisemny, dotyczący życia i twórczości Elizy Orzeszkowej, a następnie, w części ustnej – wykazać się  znajomością  treści utworów Elizy Orzeszkowej.

Jury konkursu w składzie: prof. Swietłana Musijenko, dr Helena Bilutenko, mgr Oksana Szewcowa po sprawdzeniu prac pisemnych i wysłuchaniu części ustnej przyznała następujące miejsca:

I miejsce - drużyna ze Szkoły w Łojkach
II miejsce - drużyna ze Szkoły w Werenowie
III miejsce - drużyna z Liceum PMS( 9kl. )
                   Drużyna Szkoły nr 37 w Grodnie
                  Drużyna Gimnazjum nr 1 w Grodnie
                  Drużyna Liceum  PMS (11kl)

Pozostałym drużynom  przyznano IV miejsce.

Obecna na konkursie konsul Emilia Słomka wręczyła uczestnikom konkursu  nagrody książkowe, ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Grodnie, a prezes PMS Stanisław Sienkiewicz wręczył dyplomy i drobne upominki.

Image  Image Image Image Image

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2