Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Przegląd recytatorski „Polscy poeci dzieciom”

Przegląd recytatorski Dnia 14 kwietnia 2013r. w Domu Polskim w Mińsku odbył się przegląd recytatorski polskiej poezji dziecięcej pt. «Polscy poeci dzieciom». Jest to coroczna prezentacja twórczości poetyckiej przygotowywana przez dzieci w wieku do 12 lat. Trudu organizacyjnego przeglądu tradycyjnie podjął się Miński Oddział PMS.

Tym razem święto poezji dla dzieci zgromadziło 38 miłośników wierszy polskich, co świadczy o tym, że impreza poetycka cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród najmłodszych użytkowników języka. Uczestnikami przeglądu byli uczniowie szkół państwowych, społecznych jak również dzieciaki w wieku przedszkolnym.

Celem przeglądu poetyckiego była przede wszystkim popularyzacja języka polskiego, rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci, zainteresowanie uczniów polską poezją dziecięcą , zachęcanie do występów na scenie.

Przegląd recytatorski Tematycznie impreza była zorganizowana dla uczczenia roku Juliana Tuwima. Owszem, wiersze Juliana Tuwima cieszą się ogromną popularnością wśród dzieciaków ( w tym roku aż 12 dzieci recytowało wiersze poety). Uczestnicy przeglądu z wielkim zainteresowaniem «wczuwali się» w rolę. Niektórzy uczniowie wzbogacili swoje występy ruchem, mimiką, gestem, odpowiednią modulacją głosu, jak również maskami nawiązującymi do tematyki wiersza. Rodzice, dziadkowie i obecni goście gorącymi oklaskami przyjmowali każdego uczestnika.

Wiadomo, że poezja odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu i wychowaniu dzieci. Czytanie poezji jest ważnym czynnikiem w rozwoju osobowości małego człowieka. Poezja bowiem w szczególny sposób oddziałuje na nasze myśli, uczucia, emocje i zachowanie, rozwija wrażliwość na piękno języka. I tutaj podziękowania należą przede wszystkim nauczycielom, którzy uczą miłości do słowa, rozumieją zdolności twórcze swoich uczniów, udzielają im wskazówek i życzliwych rad.

A więc na ręce Leonida Wołodźki, Ludmily Andrady, Heleny Zujewskiej, Janiny Nowikowej, Leanardy Muchinej, Alicji Gierlotki, Nadzieżdy Maroźki, Olgi Kowgar i Maryny Repkinej składamy ogromne podziękowania za przygotowanie dzieci do występów. Również w imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim mamom i tatom, którzy w sposób samodzielny uczyli swoje dzieci deklamować wiersze.

Przegląd recytatorski Wszyscy uczestnicy imprezy poetyckiej otrzymali dyplomy pamiątkowe, książkowe i rzeczowe nagrody, a także słodki poczęstunek.

Miński Oddział miejski «Polskiej Macierzy Szkolnej» wyraża słowa dziękczynienia wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, dzięki wsparciu i pomocy których odbyło się to prawdziwe święto polskiej poezji dla dzieci.

A oto imiona i nazwiska naszych dzieci, które podarowały nam, ludziom dorosłym miłe i przyjemne chwile obcowania z pięknym słowem poetyckim adresowanym do «małych ludzi». W przeglądzie recytatorskim «Polscy poeci dzieciom» udział wzięli: Miranowicz Jana, Aleksandrow Nikita, Głuchowa Julia, Karnacewicz Roman, Amielczenko Arseniusz, Juchniewicz Elwira, Sledziński Władysław, Górski Paweł, Łożko Władysław, Antonczenka Michał, Gulina Anastazja, Zielenkiewicz Paweł, Zielenkiewicz Aleksandra, Karaczun Daria, Pietrowicz Julia, Maroźka Daniił, Bujko Paulina, Mamczyc Roman, Amielczenko Aksinia, Repkina Daria, Saszkow Daniił, Sawko Timafiej, Gorodecki Antoni, Litwiniuk Daria, Martinowa Katarzyna, Zdanko Jana, Kłyga Timur, Fiłatow Michał, Kowgar Alicja, Nawojkowa Ksenia, Kowgar Anna-Maria, Łubniewska Maria, Krukowska Maria, Połciewa Karyna, Gamieniuk Alina, Paszkiewicz Helena, Kalenik Mikita, Karytko Maria.

Gratulujemy i do zobaczenia za rok.

 

Prezes Mińskiego Oddziału miejskiego

«PMS» Maryna Repkina

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2