Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Konkursowy weekend

W dniach 20 – 21 kwietnia w Polskiej Macierzy Szkolnej odbyły się dwa konkursy: literacki i historyczny. Oba przedsięwzięcia były zrealizowane dzięki współpracy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedleckiego Oddziału „Wspólnota Polska” oraz ZS „Polska Macierz Szkolna”.  20 kwietnia odbył się finał XVIII Konkursu Historycznego „Dzieje Polski”. Finaliści poprzednich etapów musieli się zmierzyć z egzaminem tak w formie pisemnej, jak i ustnej. Uczniów z PMS przygotował pan mgr Wojciech Mulik. Komisja (w składzie: dr Adam Bobryk, mgr Wojciech Mulik, dr Małgorzata Burta oraz dr Justyna Urban-Jędrzejewicz) pod kierunkiem Prof. dra hab. Jarosława Cabaja wyłoniła zwycięzców konkursu.
Wśród uczniów klas maturalnych:

I miejsce – Wioletta Korsakowa (Grodno)
II miejsce – Jana Ostrowska (Grodno)
III miejsce – Julia Kaczan (Lida)
IV miejsce – Helena Łomanik (Grodno)
V miejsce – Władysław Suproń (Lida)

Wśród uczniów klas przedmaturalnych:

I miejsce – Julia Wróblewska (Grodno)
II miejsce – Diana Jakimczyk (Andronowo)
III miejsce – Helena Jarżemska (Brzozówka)

Dzień później, w niedzielę 21 kwietnia miał miejsce finał IX Konkursu Literackiego, w którym uczestnicy musieli się wykazać na egzaminie także w formie pisemnej i ustnej. Komisja (Prof. dr hab. Jarosław Cabaj, dr Małgorzata Burta, dr Adam Bobryk), której przewodniczyła  dr Justyna Urban-Jędrzejewicz, wyłoniła laureatów konkursu:
Wśród uczniów klas maturalnych:

I miejsce – Jana Ostrowska (Liceum PMS)
II miejsce – Arpine Arutiunian (Liceum PMS)
III miejsce – Grażyna Gławnicka (Liceum PMS

Wśród uczniów klas przedmaturalnych:

I miejsce – Ina Nadziejko (Polska Szkoła w Grodnie)
II miejsce – Irena Chilmanowicz (Polska Szkoła w Grodnie)
            Elżbieta Koncewicz (Polska Szkoła w Grodnie)
III miejsce – Jegor Macias (Liceum PMS) 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2