Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Tydzień Pamięci Elizy Orzeszkowej

W związku ze zbliżającą się  172. rocznicą urodzin naszej znakomitej Rodaczki Elizy Orzeszkowej Zjednoczenie Społeczne ”Polska Macierz Szkolna” proponuje w maju  2013 roku  zorganizować w szkołach z nauką języka polskiego Tydzień  Pamięci  Elizy Orzeszkowej, podczas którego zapoznać młodzież i dzieci  z jej życiem i twórczością, zorganizować wycieczki do Domku Elizy Orzeszkowej w Grodnie i Milkowszczyznie, konkursy ilustracji do utworów  Elizy Orzeszkowej, wieczornice , pogadanki, gazetki szkolne ku jej czci.

Wspólną imprezą dla wszystkich uczniów będzie udział w konkursie ”Życie i twórczość  Elizy  Orzeszkowej” .
Tradycyjnie każda  szkoła  przygotowuje  do konkursu jedną 3-osobową drużynę, w skład której  wchodzą uczniowie, pobierający naukę języka polskiego i  dobrze posługujący się językiem polskim w mowie i piśmie.
Ponadto  wszyscy  uczestnicy  konkursu  muszą przeczytać następujące nowele  Elizy Orzeszkowej:   A…B…C…, Dobra Pani, Tadeusz.
Konkurs odbędzie się 12 maja 2013 roku w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul. Horodniczańska  40.
Początek    konkursu  o godz. 11.00.
Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zgłoszenia  do udziału  w konkursie (pisemne lub telefoniczne pod numer tel.: 77-34-00) przyjmujemy do 03.05.2013.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2