Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

UWAGA !! PRZYSZLI ABITURIENCI!

Pamiętajcie, że jeśli pragniecie zdawać na studia do Polski, to macie jeszcze tylko kilka dni na złożenie dokumentów.
 Wymagane są następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony w dwóch egzemplarzach. Formularz dostępny jest na
www.buwiwm.edu.pl/8_formularz-PL0809.pdf
Należy go wypełnić komputerowo, a później wydrukować.
2. Zaświadczenie lekarskie
3. Opinia z organizacji polonijnej.
4. Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie wraz z kserokopią.
5. Paszport i kserokopia dokumentu.
6. Świadectwo urodzenia wraz z kserokopią.
7. Oświadczenie (załącznik nr 5).  Pamiętajcie, by dokument był podpisany przez Was i Waszych rodziców!  Można go uzyskać w bibliotece PMS.
8. Dwa zdjęcia.
9. Wykaz ocen za cztery okresy z klasy 10 i za trzy okresy z klasy 11.
Komplet dokumentów należy złożyć w Konsulacie RP w Grodnie w dniach 2. 04. 13 – 17.04.2013r. W tym czasie będzie działać specjalne okienko dla przyszłych studentów w godz. 10.00 – 14.00
 Jeśli będziecie mieć jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy na konsultacje do pokoju 101.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2