Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

ŚLADAMI BOHATERÓW

ImageW 150. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
19 stycznia br., dzięki uprzejmości Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, uczniowie klas 11 –tych liceum Polskiej Macierzy Szkolnej, udali się  szlakiem bohaterów powstania styczniowego na terenach obecnej Białorusi.
Jednym z przywódców powstania był bohater trzech narodów: polskiego, białoruskiego i litewskiego – Konstanty Kalinowski. 

Na Litwie i Białorusi stoczono 245 bojów powstańczych. To tutaj największy udział w powstaniu zaznaczyli chłopi (kosynierzy), również mocno zaangażowało się miejscowe duchowieństwo. W ramach represji po powstaniu 3 księży skazano na śmierć, 17 ukarano katorgą, 70 więzieniem a ok. 84 skazano na osiedlenie w odległych guberniach Rosji. Przez oddziały powstańcze przeszło 200 tys. powstańców, stoczono ok. 1200 potyczek. Powstanie niestety zakończyło się klęską. Zginęło 30 tys. powstańców, 38 tys. zesłano na Sybir. Nie wdając się w dywagacje na temat sensu czy bezsensu wybuchu powstania, zostawmy to zawodowym historykom lub politykom, staraliśmy się na tej zimowej lekcji historii w terenie pokazać młodzieży bohaterstwo tych, którzy dla wolności ojczyzny poświęcili swoje często bardzo młode życie. Pokazaliśmy, że pamięć zaklęta w kamiennych mogiłach, o które troszczy się miejscowa ludność i przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi jest bezcennym wkładem w patriotyczne wychowanie nowych pokoleń. Trasa naszej wędrówki autokarowej w bardzo mroźny styczniowy dzień prowadziła kolejno przez: Indurę, Swisłocz, Porozowo, Wołkowysk i Łunnę. Nad mogiłami bohaterów ciekawe historie powstańcze opowiadali młodzieży Andrzej Chodkiewicz – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie oraz dyrektor Społecznego Liceum w Polskiej Macierzy Szkolnej – Antoni Pacenko i Wojciech Mulik nauczyciel historii w PMS. W Indurze złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze na płycie nagrobnej Aleksandra Kozłowskiego (właściciela majątku Żarnówka), który wraz z Hipolitem Poczobutem zbierali pieniądze i wspierali materialnie uczestników powstania. Swisłocz to miasto, w którym na skwerze usytuowane są pomniki ku czci przywódców powstania i synów tej ziemi Romualda Traugutta i Konstantego Kalinowskiego, których władze carskie aresztowały i skazały na śmierć. W Porozowie oddaliśmy cześć pamięci powstańców, Janowi Dmuchowskiemu i Kazimierzowi Szałkiewiczowi. Drewniany krzyż z umieszczonymi na jego ramionach kosami, to piękne upamiętnienie bohaterów powstania w Wołkowysku i jego okolicach. Tu znajduje się również mogiła uczestnika powstania Feliksa Berbeckiego. Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy był cmentarz w Łunnie, gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze na grobowcu rodziny Kamieńskich. Jan Kamieński (właściciel majątku Miniewicze) był w czasie powstania cywilnym naczelnikiem powiatu grodzieńskiego. Za swoją działalność powstańczą został zesłany na Sybir, a jego dwór spalono. To właśnie on był pierwowzorem postaci Andrzeja Korczyńskiego w powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, a majątek Miniewicze nazwano Korczynem. Mam nadzieję, że wycieczka szlakiem powstania styczniowego na Białorusi była wspaniałą lekcją historii dla młodzieży z Polskiej Macierzy Szkolnej, lekcją patriotyzmu, która skłoniła młodych ludzi do refleksji i być może głębszych przemyśleń, że życie ma wartość tylko wtedy, kiedy zapiszesz się swoimi czynami w pamięci potomnych, tak jak uczynili to uczestnicy powstania styczniowego.

ImageImageImage

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2