Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

GLORIA VICTIS

ImageObchody rocznicowe powstania styczniowego

W roku poświęconym rocznicy powstania styczniowego organizowane są liczne projekty edukacyjne i konkursy poświęcone tematyce powstańczej. W obchody również zaangażowała się Polska Macierz Szkolna.
Z tej okazji, 20 stycznia, młodzież z Liceum Społecznego ZS PMS, Klubu Studentów Polskich i Młodej Polonii zaprezentowała program słowno-muzyczny „GLORIA VICTIS”.

Widowisko było podzielone na części odwołujące się do najistotniejszych wydarzeń z okresu pierwszego rozbioru Polski i wydarzeń z roku 1863. Impreza miała na celu ukazanie polskiego powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Powstania, które połączyło historię narodów, które tworzyły niegdyś wspólne państwo – zgodnie z powstańczym herbem, na którym widnieje Orzeł Biały, Pogoń i Michał Archanioł.
Wieczornica była adresowana przede wszystkim do młodzieży. Organizatorzy chcieli, by uczestnicy, zainspirowani wydarzeniami 1863 r., poznali historię polskiego narodu, a także miejsca związane z powstaniem na terenie Białorusi i biografie jego przywódców i bohaterów: Romualda Traugutta, Konstantego Kalinowskiego i in.  Powstanie styczniowe jako jedno z najważniejszych narodowych wystąpień na rzecz niepodległości Polski zasługuje na szczególny szacunek współczesnych pokoleń Polaków.
Program, który zaprezentowała młodzież wzruszył i skłonił do refleksji zgromadzonych na sali. Był on oparty na dramatycznych losach Polski i walce o jej niepodległość. Występ młodzieży był bardzo przekonywający.
Inscenizacji towarzyszyły występy narodowego zespołu pieśni i tańca „Lechici” pod kierownictwem Reginy Zawadzkiej. Wzruszające i przejmujące pieśni patriotyczne wykonane przez zespół harmonijnie wpisały się w scenariusz wieczornicy.
Piękny występ zachwycił i wzruszył publiczność, a młodzież została nagrodzona gromkimi brawami.
Gościem Honorowym był Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, który zabrał głos na zakończenie spotkania. Jego treściwa refleksja nad ciągle żywym mitem powstania styczniowego i próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego pamiętamy o powstaniu, które poniosło klęskę, była bardzo interesująca. Musimy być dumni z dobrej organizacji powstania, sprawnej konspiracji i pamiętać o waleczności powstańców i ich przywódców.
Prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz podsumowując spotkanie, podkreślił znaczenie heroicznej postawy zesłanych powstańców, którzy mogą służyć dla nas jako wzór do naśladowania.

ImageImageImageImage

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2