Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Dzień: 22 lutego 2013

Pierwsze posiedzenie nowo wybranych władz Polskiej Macierzy Szkolnej

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej wybranych w listopadzie na V Zjeździe ZS PMS odbyło się 13 stycznia 2013

GLORIA VICTIS

Obchody rocznicowe powstania styczniowego W roku poświęconym rocznicy powstania styczniowego organizowane są liczne projekty edukacyjne i konkursy poświęcone tematyce powstańczej.

ŚLADAMI BOHATERÓW

W 150. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 19 stycznia br., dzięki uprzejmości Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, uczniowie klas 11
 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2