Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Spotkanie nauczycieli

Spotkanie nauczycieli 28 czerwca w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie spotkali się dla nauczyciele grodzieńskich szkół i przedszkoli. Spotkanie było poświęcone rocznice przyznania Nagrody Nobla Marii Curie-Skłodowskiej.  Celem spotkania była prezentacja lokalowa Centrum Edukacyjnego i integracja środowiska nauczycielskiego.
Na wstępie wszystkich zebranych nauczycieli powitał prezes ZS PMS doc. dr Stanisław Sienkiewicz, który opowiedział o historii powstania i budowy Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej. Następnie wiceprezes Teresa Kryszyń wystąpiła z wykładem o życiu i działalności naukowej noblistki Marii Curie-Skłodowskiej, opowiadając o najciekawszych  i pouczających  epizodach jej życia.
Na spotkaniu zostały omówione również pytania dotyczące programów nauczania, planu tegorocznej szkoły dla nauczycieli „Kanon Wychowania Narodowego”, zachęcano nauczycieli i wychowawców do uczestnictwa w pracy duszpasterstwa nauczycielskiego. Nauczyciele mogli otrzymać różne pomoce metodyczne i dydaktyczne, a wychowawcy przedszkoli zaopatrzyli się w zeszyt-kolorowankę „Kraina języka polskiego”, który został wydany jako dodatek do „Słowa Ojczystego”.
Na zakończenie spotkania dla nauczycieli zorganizowano lekki poczęstunek.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2