Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Wspólnota Młoda Polonia

Wspólnota Młoda PoloniaWspólnota „Młoda Polonia” jest młodzieżową organizacją, która od 15.09.2002 r. działa przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Liczni członkowie Wspólnoty to młodzież polskiego pochodzenia w wieku od 20 do 30 lat, przeważnie już pracująca i po studiach wyższych.

Podstawowym celem istnienia Wspólnoty „Młoda Polonia” jest kultywowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działanie na rzecz środowiska polskiego.

Organizacja skupia młodzież polskiego pochodzenia wychowaną w duchu poznawania wartości chrześcijańskich, szanującą polskie tradycje, język, historię, chętną do pracy tak z dziećmi jak i ze starszą generacją Polaków.

„Młoda Polonia” aktywnie uczestniczy w życiu Polskiej Macierzy Szkolnej, okazuje pomoc w organizacji obchodów świąt, dat historycznych, koncertów oraz oświatowych przedsięwzięć PMS. Młodzież organizuje zajęcia z języka polskiego, lektoraty, konferencje i wyjazdy edukacyjne.

Wspólnota „Młoda Polonia” współpracuje z Fundacją na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, z młodzieżą polską z Klubu Studentów Polskich oraz innymi środowiskami polonijnymi tak na Białorusi jak i za granicą.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2