Header Ad

Nasze tematy

Najczęściej oglądane

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodnie przy ZS PMS

Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Grodnie przy ZS PMS Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW w Grodnie) powstał 11.12.1997 roku przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna”. Obecnie liczy 130 słuchaczy w wieku od lat 45 do 85 stanowiących część polskiej społeczności Grodna.

W zajęciach Uniwersytetu mogą uczestniczyć emeryci i osoby młodsze zainteresowane ustawicznym doskonaleniem swej wiedzy i sprawności. Treści i formy organizacyjne wynikają z zapotrzebowania i opinii słuchaczy. Głównym celem jest stworzenie możliwości udziału osób starszych w:

–     procesie edukacyjnym z zakresu różnych dziedzin wiedzy,

–    życiu kulturalnym,

–    życiu społecznym.

Wykłady są prowadzone przez specjalistów, wykładowców wyższych uczelni Grodna (Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Grodzieńskiego) oraz Uniwersytetów z Polski (Gdańsk, Białystok, Kraków).

Szczególne miejsce w edukacji studentów grodzieńskiego UTW ma pogłębienie wiary i wiedzy religijnej – w tym nieustannie pomagają wykłady ks. dra Józefa Makarczyka – proboszcza kościoła Franciszkańskiego oraz coroczne pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i na Białorusi. Byliśmy w Sanktuarium w Budsławiu, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Licheniu, w Niepokolanowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, na Jasnej Górze w Częstochowie. Również jako pielgrzymkę traktujemy niejednokrotne odwiedzanie miejsca pamięci narodowej Polaków – Katyń.

Słuchacze naszego UTW mają możliwość realizacji swoich uzdolnień muzycznych – od marca 2009 r. istnieje chór „Seniori Cantabili”, którego występy odbywają się podczas spotkań okolicznościowych UTW, uroczystych akademii, z okazji spotkań w Grodnie z naszymi gośćmi z UTW z Polski.

Wielkim wydarzeniem i wspaniałym przeżyciem było uczestnictwo naszego chóru w IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego (Barczewo, 27-29 maja 2010 r.) Jako „egzamin kwalifikacyjny” traktujemy uczestnictwo naszego chóru w X Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora (Warszawa, Dom Kultury Zacisze, 26-27.02.2011 r.), gdzie chór śpiewał a capella.

Od 3 lat działa lektorat języka angielskiego. Dla chętnych są organizowane kursy komputerowe.

Pośród innych propozycji zagospodarowania wolnego czasu, które proponuje UTW swoim słuchaczom można odnotować okolicznościowe spotkania z okazji Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego, zapusty („Tłusty Czwartek”) oraz przygotowywane wspólnie z młodzieżą uczącą się w Polskim Liceum PMS okolicznościowe akademie ku czci wybitnych Polaków. Rocznice narodowe są wpisane w program zajęć i obejmują Święto Niepodległości Polski, Konstytucji 3 Maja, Powstania Styczniowego, Powstania Listopadowego.

Stałym elementem programu są także prace porządkowe na Cmentarzu Katolickim w Grodnie.

Osobną kategorię „zajęć innych” stanowią projekcje filmów polskich: o gen. Andersie, Kard. Stefanie Wyszyńskim, marszałku Józefie Piłsudskim, a także o papieżu Janie Pawle II, a ostatnio – film Andrzeja Wajdy „Katyń”, .

Od 1998 roku do 2008 r. po 10 – 12 osób uczestniczyło w kursokonferencjach („Letni Uniwersytet”) w Drohiczynie.

UTW w Grodnie stara się poszerzać współpracę z i UTW  w Polsce (uczestnictwo w spotkaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie, w Płocku, w Warszawie, w Krakowie, Słupsku, Opolu, Nowym Sączu, Gdańsku). W kwietniu 2010 r. zapoznaliśmy się bezpośrednio (uczęszczając na zajęcia) z pracą Łódzkiego UTW.

 
FNRPDZG
ORPEG
Wspólnota Polska
ODNSWP
Pomoc Polakom na Wschodzie
Senat RP
Kancelaria RPM
Kancelaria PRM napis 2